Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012 02:44

«Χωρίς σχέδιο οι παρεμβάσεις στις νησίδες των οδών Ακρίτα και Φιλελλήνων»

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η  απομάκρυνση των ψηλών δέντρων (πρόκειται για τις λεύκες) από δύο κεντρικές οδούς της πόλης, με το αιτιολογικό της επικινδυνότητας, γίνεται πολύ πρόχειρα όσον αφορά και την τεχνική τεκμηρίωση της παρέμβασης και τη διαδικασία. Για την τελευταία, η δημοτική αρχή, για να είναι νομότυπη, φροντίζει να βρίσκεται η προβλεπόμενη δαπάνη κάτω από το όριο που θεσπίζει η νομοθεσία, ώστε να επιτρέπεται να γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός.

Τόσο η οδός Ακρίτα όσο και η Φιλελλήνων αποτελούν βασικές αρτηρίες που συνδέουν το κέντρο της πόλης με το λιμάνι και χρησιμοποιούνται από πολλούς καλαματιανούς για να πεζοπορήσουν από και προς την παραλία. Μʼ αυτό το δεδομένο πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός, πριν επέμβει στο φυτικό εξοπλισμό των δρόμων. Γιατί ποιός εγγυάται ότι τα νέα δέντρα που θα φυτευτούν δεν θα προκαλέσουν παρόμοια προβλήματα με τα υπάρχοντα, όταν αναπτυχθούν πλήρως τα κλαδιά τους και το ριζικό τους σύστημα; Τότε θα τα ξανακόψουμε;
Επιπλέον, δεν φαίνεται να έχει προηγηθεί ένας συντονισμός με άλλες διευθύνσεις του δήμου (καθαριότητας, τεχνικών υπηρεσιών), ώστε να εξετασθεί αν υπάρχει η αναγκαιότητα και αν ναι η χωροθέτηση εξολοκλήρου υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων στις νησίδες. Ας μην ξεχνάμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα (ακόμη και θανατηφόρα), εξαιτίας της ύπαρξης κάδων στις νησίδες.
Μετά τις παραπάνω σκέψεις, η πρόταση για μια γενικότερη θεώρηση κανόνων αισθητικής και αρχιτεκτονικής πρασίνου για όλη την πόλη και κάθε περιοχή του δήμου ξεχωριστά, εκτός των άλλων θα μειώσει το απαιτούμενο κόστος των παρεμβάσεων και θα δημιουργήσει μια πολιτική αντικαταστάσεων με δένδρα από ένα δημιουργημένο δημοτικό φυτικό απόθεμα. Δυστυχώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, τείνει να επιβληθεί, με μια προχειρότητα, ένα ομοιόμορφο μοντέλο αστικού πράσινου με πλατανοφυτεύσεις παντού.
Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών πιστεύει ότι η Καλαμάτα έχει ανάγκη από πολύ περισσότερο πράσινο και γιʼ αυτό προτείνει τη σύνταξη κηποτεχνικής μελέτης, που θα εξετάσει με ορισμένα κριτήρια τα χαρακτηριστικά της κάθε γειτονιάς ή ευρύτερων οικιστικών συνόλων εισόδων χωριών και να προτείνει τις ανάλογες λύσεις, ώστε σε ένα λογικό χρονικό ορίζοντα να εξοπλισθούν οι δρόμοι μας και οι πλατείες μας με το απαραίτητο και το κατάλληλο πράσινο. Είναι προφανές ότι ένα μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχέδιο θα είναι από κάθε πλευρά ωφέλιμο τόσο για τους τωρινούς δημότες όσο και για τις επερχόμενες γενιές.