Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012 03:50

Στην τελική ευθεία οι διαδικασίες για την επέκταση-αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού

ΣΕ 40 ΜΕΡΕΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Τον Οκτώβρη θα γίνει ο διαγωνισμός για την επιλογή της εταιρίας που θα αναλάβει να κάνει τη μελέτη και την κατασκευή για την επέκταση-αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού στο Ασπρόχωμα, ένα έργο απόλυτης ανάγκης, δεδομένου ότι η δημοτική αρχή έχει σχεδιάσει να φέρει στη Μονάδα τα λύματα τριών επιπλέον Δημοτικών Ενοτήτων, των Αρφαρών, του Άρι και της Θουρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διακήρυξη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.265.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων τα 546.856 ευρώ αποτελούν τη συμμετοχή της ΔΕΥΑΚ.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, θα κατασκευάσει τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει όλο τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό και θα θέσει σε λειτουργία τη μονάδα, την οποία θα συντηρεί για έξι μήνες.
Η επέκταση-αναβάθμιση του Βιολογικού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού ορίστηκε ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ, Ιπποκράτης Μπαζιωτόπουλος και μέλη οι Παναγιώτης Θεοφιλόπουλος, Κοκκωνία Γιαννοπούλου και Μιχάλης Βασιλειάδης. Θα οριστούν επίσης μέλη της επιτροπής διαγωνισμού ένας εκπρόσωπος των Δήμων, ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοληπτών.
Στ.Μ.