Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 00:14

Ενστάσεις μέχρι την Παρασκευή για την Πράξη Εφαρμογής της Κηπούπολης

ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τρέχει η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων όσον αφορά την Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Κηπούπολης (Μπαριάμαγα). Αν και συνήθως δίνεται παράταση, η τρέχουσα προθεσμία λήγει την ερχόμενη Παρασκευή. Πάντως σοβαρό πρόβλημα…

…δεν φαίνεται να υπάρχει και μάλλον δεν θα χρειαστεί να γίνουν μεγάλες αλλαγές στην Πράξη Εφαρμογής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλήσαμε από το γραφείο όπου έχει αναρτηθεί η Πράξη Εφαρμογής, εκείνο που μπορεί να θεωρηθεί ως πρόβλημα είναι κάποιες αλλαγές που έχουν σημειωθεί σε ιδιοκτησίες που θα πολεοδομηθούν, για τις οποίες θα χρειαστεί να προσκομισθούν επικαιροποιημένα στοιχεία.
Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι η Πολεοδομική Μελέτη της Κηπούπολης ξεκίνησε πολύ αργότερα από τις μελέτες του Ασπροχώματος, της Βέργας και της Μικράς Μαντίνειας. Εντούτοις ολοκληρώθηκε πρώτα από αυτές και είναι έτοιμη και η Πράξη Εφαρμογής. Όμως η πολεοδομική της Κηπούπολης έγινε από το Δήμο, ενώ οι άλλες τρεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο λειτούργησε (;) με εξωφρενικά αργούς ρυθμούς.
Η πολεοδομική της Κηπούπολης προβλέπει αρτιότητα 600 μέτρα και συντελεστή δόμησης 0,6. Η δημοτική αρχή Καλαμάτας έδωσε αγώνα προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί από το υπουργείο Περιβάλλοντος οι συγκεκριμένοι όροι δόμησης και όχι αυστηρότεροι.
Η δε Πράξη Εφαρμογής γίνεται με χρηματοδότηση ύψους 60.000 ευρώ, την οποία εξασφάλισε ο Δήμος από το Πράσινο Ταμείο.
Στ.Μ.