Δευτέρα, 30 Μαϊος 2022 18:40

Καταγγελία για “φωτογραφικό” διαγωνισμό 295.000 ευρώ στη ΔΕΥΑΚ

Καταγγελία για “φωτογραφικό” διαγωνισμό 295.000 ευρώ στη ΔΕΥΑΚ

Καταγγελία που έχει κοινοποιηθεί σε παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, ισχυρίζεται ότι διαγωνισμός της ΔΕΥΑΚ, προϋπολογισμού 295.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, είναι “φωτογραφικός”. Την καταγγελία υπογράφει πρώην εργαζόμενος στη ΔΕΥΑΚ, και την απευθύνει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και στον δήμαρχο Καλαμάτας και πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, Θανάση Βασιλόπουλο…

Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι ο διαγωνισμός με τίτλο “Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας και των 18 αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας” γίνεται με προκήρυξη “η οποία είναι γεμάτη με  προδιαγραφές  που φωτογραφίζουν” συγκεκριμένη εταιρία, την οποία ονοματίζει και “ταυτόχρονα εμποδίζουν οποιαδήποτε άλλη εταιρεία να συμμετάσχει στον συγκεκριμένο διαγωνισμό”.

Όπως καταγγέλλει η συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύθηκε “λίγους μήνες πριν την διακήρυξη του διαγωνισμού”, ενώ οι ιδιοκτήτες της “είχαν (και πιθανόν έχουν ακόμη και σήμερα) ενεργή εργασιακή σχέση με την ΔΕΥΑ Καλαμάτας”.

Ο καταγγέλλων σημειώνει ότι “στην διακήρυξη γίνεται αναφορά σε 18 αντλιοστάσια λυμάτων παρόλο που δεν υφίστανται 18 αντλιοστάσια στο Δήμο Καλαμάτας. Στην πραγματικότητα υπάρχουν 7 αντλιοστάσια λυμάτων (σε διασύνδεση με SCADA - supervisory control and data acquisition - απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας από υπολογιστή) που ανήκουν στο Δήμο Καλαμάτας και 5 αντλιοστάσια λυμάτων που ανήκουν στο Δήμο Δυτικής Μάνης. Ο συνολικός αριθμός των 18 αντλιοστασίων λυμάτων της διακήρυξης, προκύπτει αφού στα 7 αντλιοστάσια λυμάτων του δήμου Καλαμάτας (σε διασύνδεση με SCADA) έχουν προστεθεί τα 5 αντλιοστάσια λυμάτων του δήμου Δυτικής Μάνης και 6 αντλιοστάσια λυμάτων τα οποία βρίσκονται εντός της ΕΕΛ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Στην περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της διακήρυξης αναφέρεται  ότι η δυναμικότητα της εγκατάστασης της ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ τους καλοκαιρινούς μήνες λαμβάνεται ως 120.000 Ισοδύναμου Πληθυσμού. Παρά το δεδομένο αυτό όμως, ζητείται ΠΕ Χημικός Μηχανικός με εμπειρία τριών (3) ετών σε εγκαταστάσεις με Ισοδύναμο Πληθυσμό τουλάχιστον 2.000, δηλαδή εξαιρετικά μικρότερο των πραγματικών συνθηκών που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Καλαμάτας. Η προδιαγραφή αυτή είναι εξόφθαλμα φωτογραφική”. 

Συνεχίζει ο καταγγέλλων προσθέτοντας ότι “η φωτογραφικότητα της διακήρυξης επιβεβαιώνεται επίσης και από το γεγονός πως ο ΠΕ χημικός μηχανικός της διακήρυξης θα πρέπει να διαμένει σε απόσταση έως και 30 χλμ από την εγκατάσταση της ΕΕΛ”. Επιπλέον σημειώνει ότι  “η φωτογραφικότητα της διακήρυξης είναι εμφανής επίσης και στις αντίστοιχες προϋποθέσεις και για τα άλλα μέλη της ομάδας έργου”. 

Μεταξύ άλλων ο καταγγέλλων σημειώνει ακόμη ότι “σε ό,τι αφορά την προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία που συνήθως ζητείται από την ανάδοχο εταιρεία για τέτοια έργα (πχ τριετής εμπειρία, προηγούμενη συμμετοχή σε συναφείς διαγωνισμούς κ.λπ), η συγκεκριμένη διακήρυξη δεν θέτει κάποιο τέτοιο προαπαιτούμενο”, ενώ στο τέλος της καταγγελίας αναφέρει ότι στο διαγωνισμό συμμετέχει τελικά μία μόνο εταιρία, αυτή που κατονομάζει και ότι “η συμμετοχή μόνο της εν λόγω εταιρείας στον διαγωνισμό, αποτελεί την πιο ισχυρή επιβεβαίωση των καταγγελιών μου για την φωτογραφικότητα του εν λόγω διαγωνισμού υπέρ αυτής της εταιρείας”.

Στ.Μ.