Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2023 16:29

«Τελευταία ειδοποίηση» για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρων στη χερσαία ζώνη του Λιμανιού Καλαμάτας

«Τελευταία ειδοποίηση» για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρων στη χερσαία ζώνη του Λιμανιού Καλαμάτας

Άλλες δέκα μέρες θα παραλαμβάνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για τη παραχώρηση χώρων στη χερσαία ζώνη το

υ λιμανιού της Καλαμάτας. Σε ανακοίνωση του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου τονίζεται ότι είναι η τελευταία ειδοποίηση που γίνεται, καθώς επίσης σημειώνεται ότι όσοι έχουν αρύθμιστες οφειλές στο Λιμενικό Ταμείο, μαζί με την αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης χώρου πρέπει να υποβάλουν και αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους…

Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωση προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Ανδρέα Καραγιάννη, σημειώνεται ότι «ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους (καταστηματάρχες και λοιποί), που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου για το έτος 2023 στη χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας, όπως προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (Μιαούλη 30 – Καλαμάτα), εντός 10 ημερών (13/3/2023), προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου.

          Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  • Αίτηση με ακριβή στοιχεία και καταστατικό συστάσεως εταιρείας (αν πρόκειται για εταιρεία).
  • Τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα φαίνεται ακριβώς η θέση του καταστήματος, τα μέτρα της πρόσοψης του καταστήματος και ο αιτούμενος χώρος.
  • Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο.

Επίσης όσοι από τους καταστηματάρχες έχουν ήδη κάνει αίτηση ή επιθυμούν να κάνουν για παραχώρηση χρήσης χερσαίου χώρου για το 2023 και έχουν οφειλές από προηγούμενα έτη, τα οποία δεν έχουν ρυθμίσει, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους, προκειμένου να ληφθεί νέα απόφαση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει τμήματα της ενιαίας χερσαίας ζώνης στους αιτούντες, για το έτος 2023, χωρίς καμία δέσμευση».