Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 22:01

Όταν άλλα ορίζει ο νόμος και άλλα αποφασίζει ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΤΕΛΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Το σκεπτικό βάσει του οποίου επικύρωσε μια απόφαση μη νόμιμη, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Υπηρεσία του, θα πρέπει να παρουσιάσει ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μανώλης Αγγελάκας…

Το «kalamatajournal» παρουσιάζει την απόφαση του Μανώλη Αγγελάκα με την οποία επικυρώνεται η κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, για τα τέλη χρήσης αιγιαλού. Όπως φαίνεται στην εικόνα, δίπλα από την υπογραφή του Μανώλη Αγγελάκα υπάρχει με μικρά γράμματα η σημείωση του αρμόδιου υπαλλήλου, που διατυπώνει τη διαφωνία του με την επικύρωση της απόφασης, διότι θεωρεί ότι είναι μη νόμιμη.
Σημειώνεται ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση οι επιχειρήσεις που τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα στον αιγιαλό χρεώνονται μόνο για το 50% του χώρου που νοικιάζουν.
Επίσης, σημειώνεται ότι το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας χωρίς εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας αλλά μόνο με εισήγηση του νέου αντιδημάρχου Οικονομικών, Παύλου Μπουζιάνη.
Επιπλέον, τονίζεται ότι οι επαγγελματίες στους άλλους παραλιακούς Δήμους της Μεσσηνίας διαμαρτύρονται γιατί γι’ αυτούς δεν έχει προβλεφθεί ανάλογη απαλλαγή.
Στ.Μ.