Τρίτη, 09 Ιουλίου 2013 10:35

Σύγχρονα μηχανήματα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και Περιφερειακό Ιατρείο Πεταλιδίου

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Καλαμάτας, με τις παραλαβές που αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Επίσης μπαίνει στο ΕΣΠΑ το νέο Περιφερειακό Ιατρείο Πεταλιδίου…

Τα νέα σύγχρονα μηχανήματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού έχουν συνολικό προϋπολογισμό 564.000 ευρώ και η προμήθειά τους έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
Αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες το Νοσοκομείο Καλαμάτας παραλαμβάνει:

  1. Ένα νέο ακτινολογικό ψηφιακό συγκρότημα τύπου Β΄ προϋπολογισμού 320.000 ευρώ, που θα διασφαλίζει την ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων σε συνδυασμό με  το γεγονός ότι οι λήψεις λαμβάνονται με την μικρότερη δόση ακτινοβολίας και πάντα με υψηλή διακριτική ικανότητα.
  2. Πέντε νέα μηχανήματα τεχνητού νεφρού (κλασικής αιμοκάθαρσης) προϋπολογισμού 85.000 ευρώ που έρχονται να προστεθούν στα 21 υφιστάμενα.
  3. Δύο φορητά συστήματα υπερήχων τύπου Α΄ προϋπολογισμού 85.000 ευρώ για τις ανάγκες της γυναικολογικής κλινικής και του  ενδοσκοπικού τμήματος.
  4. Ένα Green Laser  Φωτοπηξίας για οφθαλμολογική χρήση προϋπολογισμού 46.000 ευρώ
  5. Ένα  ND YAG Laser για οφθαλμολογική χρήση προϋπολογισμού  28.000 ευρώ που θα χρησιμοποιείται στις χειρουργικές οφθαλμολογικές επεμβάσεις
  6. Επίσης ξεκινάνε μέσα στην εβδομάδα και ολοκληρώνονται έως το τέλος Ιουλίου οι εργασίες Θερμομόνωσης και Υγρομόνωσης στην οροφή του Νοσοκομείου σε μία έκταση  1350 τ.μ που αποτελεί ξεχωριστό Υποέργο και έχει ενταχθεί στο κοινοτικό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ. Στο σημείο όπου θα εκτελεστούν οι ανωτέρω εργασίες θα τοποθετηθούν  αμέσως μετά οι υπόλοιποι 136 ηλιακοί συλλέκτες του έργου των ηλιοθερμικών συστημάτων.

Σε ό,τι αφορά το Περιφερειακό Ιατρείο Πεταλιδίου, μέσα στην εβδομάδα θα υποβληθεί ο φάκελος του έργου για ένταξη στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 270.000 ευρώ. Τέλος υποβάλλεται μέσα στην εβδομάδα ο φάκελος για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Η κατασκευή του κτηρίου θα γίνει σε οικόπεδο-χώρο που έχει παραχωρήσει με συμβολαιογραφική πράξη ο Δήμος Μεσσήνης στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Ακόμη σημειώνεται ότι το επόμενο διάστημα ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής 2 ακόμη νέων Περιφερειακών Ιατρείων στο Δ.Δ Μεθώνης και στο  Δ.Δ Βλαχόπουλου τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Στην Α΄θμια Φροντίδα Υγείας έχουν ολοκληρωθεί επίσης οι εργασίες κτιριακής, ενεργειακής και ηλεκτρομηχανολογικής αναβάθμισης στα Κέντρα Υγείας Πύλου, Αγίου Νικολάου και Μεσσήνης προϋπολογισμού 750.000 ευρώ περίπου.