Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2013 18:38

Υπέγραψε ο δήμαρχος για τη διαθεσιμότητα των σχολικών φυλάκων Καλαμάτας

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Υπέγραψε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, τις διαπιστωτικές πράξεις με τις οποίες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι πρώτοι πρώην υπάλληλοι του Δήμου. Πρόκειται για 24 πρώην σχολικούς φύλακες, που μπαίνουν σε διαθεσιμότητα για οκτώ μήνες και ακολούθως είτε θα απολυθούν είτε θα τοποθετηθούν σε άλλες υπηρεσίες…

Συνολικά οι σχολικοί φύλακες του Δήμου Καλαμάτας ήταν 29 όμως οι πέντε εξ αυτών μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις, καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου.