Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 17:44

Νέος διευθυντής στο Δήμο Καλαμάτας

Ο Κώστας Γαλάνης πρώτος δεξιά Ο Κώστας Γαλάνης πρώτος δεξιά

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 
Τον προϊστάμενο της πρώην Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Μεσσηνίας, Κώστα Γαλάνη, επέλεξε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, ως αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης…

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 
Τον προϊστάμενο της πρώην Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Μεσσηνίας, Κώστα Γαλάνη, επέλεξε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, ως αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης…

…Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, στη θέση του Παναγιώτη Κουτσογιαννόπουλου, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε. Ο Κώστας Γαλάνης είναι υπάλληλος με μεγάλη πείρα, θεωρείται άξιος και εργατικός, ωστόσο δεν έχει κριθεί ποτέ από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως στέλεχος του Δήμου Καλαμάτας, δεδομένου ότι προέρχεται από την ΤΕΔΚ.
Κατά τα άλλα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών παρέμεινε η Αθανασία Ιντζέ, της Διεύθυνσης Οικονομικών η Γεωργία Ηλιοπούλου-Μπασιαδάκη, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο Βασίλης Τζαμουράνης, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας η Παναγιώτα Κουράκλη, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας ο Παναγιώτης Γαρατζιώτης, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρόνοιας ο Στέφανος Στεφανόπουλος, της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών ο Γιάννης Λιοντήρης, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΚΕΠ η Σταυρούλα Αγρίου, που είναι πολιτικός μηχανικός.
Σημειώνεται ότι στο Δήμο Καλαμάτας έχουν να γίνουν κρίσεις προϊσταμένων εδώ και πολλά χρόνια και ο δήμαρχος προβαίνει στον ορισμό προϊσταμένων, στελεχών που έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο πολλά χρόνια πριν.
Στ.Μ.