Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023 08:46

Νίκας: Τέλος στις προεκλογικές περιοδείες με αυτοκίνητα της Περιφέρειας

Νίκας: Τέλος στις προεκλογικές περιοδείες με αυτοκίνητα της Περιφέρειας

Σε απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, σχετικά με τη διάθεση, χρήση και κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας, τονίζεται ότι “απαγορεύεται η διάθεση υπηρεσιακών οχημάτων σε αιρετά, μετακλητά πρόσωπα καθώς και σε προσωπικό της Περιφέρειας, που μετέχουν ως υποψήφιοι συνδυασμών για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών”...

 

Στην απόφαση τονίζεται ότι τα υπηρεσιακά οχήματα “χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη τακτικών και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και για συγκεκριμένους λόγους”.