Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 21:43

Η Interkultur ζητάει συμβόλαιο με το Δήμο Καλαμάτας στο Γερμανικό Δίκαιο…

ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ! 
Εκτός από το Αγγλικό Δίκαιο υπάρχει και το Γερμανικό… Και μάλιστα η γερμανική εταιρεία Interkultur, που διοργανώνει με το Δήμο Καλαμάτας διεθνή χορωδιακή συνάντηση στην Καλαμάτα το 2015, ζητάει η σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί να διέπεται από το Γερμανικό Δίκαιο…

ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ! 
Εκτός από το Αγγλικό Δίκαιο υπάρχει και το Γερμανικό… Και μάλιστα η γερμανική εταιρεία Interkultur, που διοργανώνει με το Δήμο Καλαμάτας διεθνή χορωδιακή συνάντηση στην Καλαμάτα το 2015, ζητάει η σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί να διέπεται από το Γερμανικό Δίκαιο…

Και όχι μόνο αυτό αλλά η εταιρεία ζητάει η σύμβαση να καταρτιστεί μόνο στην αγγλική και τη γερμανική γλώσσα, όχι στην ελληνική, παρότι ο αντισυμβαλλόμενος είναι ένας Δήμος της Ελλάδας!
Η γερμανική εταιρεία ζητάει από το Δήμο Καλαμάτας 55.000 ευρώ προκειμένου να φέρει τη διεθνή χορωδιακή συνάντηση στην Καλαμάτα το 2015 και μάλιστα τα πρώτα 11.000 ευρώ άμεσα. Σημειώνεται δε ότι δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο αν η εταιρεία θα πάρει 55.000 ευρώ ή 60.000 ευρώ, γιατί στο συμβόλαιο που απέστειλε στο Δήμο Καλαμάτας αναγράφεται μεν ο αριθμός 55.000 ευρώ αλλά σε παρένθεση γράφεται ολογράφως εξήντα χιλιάδες ευρώ!
Η εταιρεία γράφει χαρακτηριστικά στο συμβόλαιο: «Η INTERKULTUR θα λάβει από τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ πόλη ένα μη επιστρέψιμο ποσό 55.000 ευρώ καθαρά (ολογράφως εξήντα χιλιάδες ευρώ) για να καλύψει το κόστος των υποχρεώσεων που ανέλαβε σε σχέση με το σχεδιασμό, την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης του 2015. Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί σε δόσεις σε λογαριασμό οριζόμενο από την INTERKULTUR.
Η πρώτη δόση των 11.000 ευρώ (20% του ποσού επιδότησης) αναμένεται εντός 30 ημερών από τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας. Οι επόμενες ημερομηνίες καταβολής θα συμφωνηθούν από τα μέρη της σύμβασης. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ πόλη γνωρίζει ότι η INTERKULTUR έχει ανάγκη τις άνω αναφερόμενες οικονομικές επιδοτήσεις για την κάλυψη των αρχικών λειτουργικών δαπανών. Ο χρόνος είναι η ουσία εν προκειμένω. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην προκαταβολή των επιχορηγήσεων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τις οποίες ανέλαβε η INTERKULTUR ή/και την υλοποίηση της ίδιας της εκδήλωσης. Η INTERKULTUR δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύψουν σε τέτοια περίπτωση και η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ πόλη θα αποζημιώσει την INTERKULTUR να καλύψει οποιεσδήποτε ζημίες ή απαιτήσεις τρίτων εν προκειμένω».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την υπογραφή του συγκεκριμένου συμβολαίου με τη γερμανική εταιρεία, αν και ο δήμαρχος, μετά τις έντονες αντιδράσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, εισηγήθηκε να μπει όρος στη γερμανική εταιρεία ότι το συμβόλαιο θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα είναι γραμμένο και στην ελληνική γλώσσα.
Επιπλέον ο δήμαρχος υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για εταιρεία αλλά για έναν φορέα πολιτισμού, με εξέχοντα μέλη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι πρόεδρός της είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας και μέλος της ο Μίκης Θεοδωράκης. Ακόμη είπε ότι τα 55.000 ευρώ που θα δώσει ο Δήμος στη γερμανική εταιρεία θα τα εξασφαλίσει η δημοτική αρχή από κυβερνητικούς φορείς και χορηγούς.
Στ.Μ.