Τρίτη, 07 Μαρτίου 2023 14:50

8 Μάρτη 2023 ο αγώνας για ουσιαστική ισότητα συνεχίζεται

8 Μάρτη 2023 ο αγώνας για ουσιαστική ισότητα συνεχίζεται

Της Χαράς Κιουρή 

Στις 8 Μάρτη του 1857 στη Νέα Υόρκη, οι εργάτριες στο τομέα της υφαντουργίας, διαδήλωναν για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς μισθούς τους.

Η φετινή επέτειος επισκιάζεται από την απέραντη θλίψη και την οργή για την απώλεια δεκάδων ανθρώπων, κυρίως νέων, στο φοβερό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένα προμελετημένο έγκλημα δυστυχώς που δείχνει ποια είναι τα αποτελέσματα  όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από τις ανθρώπινες ζωές.

Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, εξακολουθούν να υπάρχουν διακρίσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την ισότιμη αντιμετώπιση και την συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια σφαίρα. Η νομική θέση των γυναικών και η τυπικά προβλεπόμενη ισότητα δεν αντικατοπτρίζονται στην πραγματικότητα, που καταγράφει χαμηλά ποσοστά γυναικείας πολιτικής συμμετοχής και γενικά χαμηλά ποσοστά αντιπροσώπευσης  σε διευθυντικές θέσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, σε θέσεις εξουσίας, σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε πολιτικά όργανα.

Η απουσία των γυναικών ή η χαμηλή συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή και της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, αποτελεί έλλειμμα δημοκρατίας, ειδικά στην Ελλάδα που γέννησε τη Δημοκρατία.

Η μεγαλύτερη εμπλοκή των γυναικών με κάθε μορφή εξουσίας, μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά, στην επικράτηση μιας άλλης αντίληψης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη κοινωνία, με συλλογικές διαδικασίες, ουσιαστική συμμετοχή και ισότητα, να προσθέσει αξία στην πολιτική και την κοινωνική ζωή. Έχει αποδειχθεί ότι όσο μεγαλώνει η γυναικεία συμμετοχή τόσο αυξάνει κάθε είδους ανάπτυξη (πολιτική, οικονομική, πολιτιστική).

Μελέτες αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε περιόδους οικονομικών κρίσεων: Είναι πιο αποτελεσματικές στη δημιουργία ισχυρών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, κάτι που είναι απαραίτητο για τη μείωση της ανεργίας και την προστασία των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα.

Όταν εμπλέκονται περισσότερες γυναίκες, μπαίνουν στην ατζέντα και άλλες πτυχές της ζωής μας - κοινωνικές, εκπαιδευτικές, υγείας. Ενισχύεται  η ευελιξία των Οργανισμών, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η δημιουργικότητα και η αποτελεσματικότητα. Επίσης φαίνεται ότι η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργική αντιμετώπιση και επίλυση διαφόρων ζητημάτων, γιατί αυξάνει την ποικιλομορφία σε επίπεδο πληροφοριών και τον διαμοιρασμό της δύναμης. Δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για την ισορροπία του παγκόσμιου συστήματος και την προώθηση της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για αυτούς τους λόγους χρειάζεται οι γυναίκες να δυναμώσουν την φωνή τους και να τολμήσουν την συμμετοχή τους.

 

Κιουρή Χαρίκλεια (Χαρά)

Φυσικός, Γεωπόνος, Msc

Διευθύντρια 6ου ΓΕΛ Καλαμάτας

Μέλος ΚΕ Σύριζα-ΠΣ