Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019 12:56

Σωματείο ίδρυσαν οι εργαζόμενοι στις Τοπικές Μονάδες Υγείας

Σωματείο ίδρυσαν οι εργαζόμενοι στις Τοπικές Μονάδες Υγείας

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Με σκοπό την εξασφάλιση των Τοπικών Μονάδων Υγείας ως βασικού και σταθερού πυλώνα ενός καθολικού, δημόσιου και δωρεάν Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως υπογραμμίζουν, οι εργαζόμενοι των ΤΟΜΥ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας της χώρας, ανάμεσά τους και οι εργαζόμενοι της 1ης και 2ης ΤΟΜΥ Καλαμάτας, που συστεγάζονται προσωρινά με το Κέντρο Υγείας (πρώην ιατρικές υπηρεσίες ΙΚΑ Καλαμάτας), ίδρυσαν Σωματείο. Σκοπός του Σωματείου φυσικά είναι και η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις ΤΟΜΥ…

Το Σωματείο Εργαζομένων ΤΟΜΥ 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας πραγματοποίησε στην Πάτρα την ιδρυτική του συνέλευση και όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση, “οι ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας) είναι οι νέες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,  που φιλοδοξούν να φέρουν την ΠΦΥ στις γειτονιές και να εισάγουν την έννοια της “ομάδας υγείας”, σε αντιδιαστολή με το γνώριμο ιατρό-κεντρικό μοντέλο. Στόχος τους είναι η πολύπλευρη και συστηματική παρακολούθηση του λήπτη υπηρεσιών υγείας από μια ομάδα που αποτελείται από γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας και διοικητικούς. Η ομάδα αυτή αποτελεί την αφετηρία και κατευθύνει τον ασθενή μέσα στο Σύστημα Υγείας μέσω της διασύνδεσης με το Κέντρο Υγείας, με τα νοσοκομεία, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Δομές Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων,  Δομές Κοινωνικής Προστασίας και λοιπές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας, με πάνω από ένα χρόνο λειτουργίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας,  έχουν πραγματοποιήσει πληθώρα δράσεων αγωγής και προαγωγής υγείας και έχουν δεχτεί τη θετική ανταπόκριση του κοινού, που αποδεικνύεται από το αυξανόμενο ποσοστό εγγραφής των πολιτών στους οικογενειακούς γιατρούς των Δομών.

Ως εργαζόμενοι των ΤΟΜΥ δηλώνουμε ότι είμαστε παρόντες και συλλογικά διεκδικούμε την αναβάθμιση, την καθολική και  μόνιμη εφαρμογή του νέου αυτού θεσμού με γνώμονα τη βελτίωση των δεικτών υγείας του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε την αξιοπρεπή και δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων ως προς τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Σε συντονισμό με τα υπόλοιπα σωματεία πανελλαδικά,  αλλά και με την υποστήριξη των πολιτών που εξυπηρετούμε, θα αγωνιστούμε για την εξασφάλιση των Τοπικών Μονάδων Υγείας ως βασικό και σταθερό πυλώνα ενός καθολικού, δημόσιου και δωρεάν Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το προσωρινό Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων ΤΟΜΥ 6ης Υ.Π.Ε”.