Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 02:10

“Οι δύο κόσμοι” συναντήθηκαν στην Πάνω Μεριά της Αλαγονίας…

Ο πολιτικός κόσμος που εκπροσωπεί ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης και ο πολιτικός κόσμος που εκπροσωπεί ο Σταμάτης Μπεχράκης συναντήθηκαν… Απλά συναντήθηκαν όμως… Παρότι ο Πέτρος Τατούλης έσπευσε να αγκαλιάσει τον αντίπαλό του πολιτικό κόσμο, ο Σταμάτης Μπεχράκης δεν ανταποκρίθηκε ανάλογα αλλά αντέδρασε με ευγενές χαμόγελο στη διαχυτικότητα του περιφερειάρχη…

Η συνάντηση των δύο πολιτικών κόσμων, όπως περιγράφει ο Πέτρος Τατούλης τον πολιτικό χώρο που εκπροσωπεί και τον πολιτικό χώρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έγινε στην Πάνω Μεριά της Αλαγονίας και συνεχίστηκε και στην πλατεία του χωριού, με θετική κατ’ αρχήν αποδοχή για κάποιο τοπικό ζήτημα που τέθηκε στον περιφερειάρχη με παρέμβαση του Σταμάτη Μπεχράκη.

Πέρα όμως από την επικοινωνία που είχαν Τατούλης και Μπεχράκης και τη συνάντηση των δύο κόσμων στην Αλαγονία, πολιτικά εξακολουθεί να τους χωρίζει αγεφύρωτο χάσμα…

Στ.Μ.