Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022 14:28

Πέρασε μία εβδομάδα - Δεν πάρθηκε κανένα μέτρο στον Αβραμόγιαννη

Πέρασε μία εβδομάδα - Δεν πάρθηκε κανένα μέτρο στον Αβραμόγιαννη

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Καμία ενέργεια δεν υπήρξε από το Δήμο Καλαμάτας προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πίσω από την εκκλησία του Αβραμόγιαννη, όπου λείπει ένα τμήμα με κάγκελα και μπορεί κανείς να βρεθεί στο κενό, να πέσει στο δρόμο που βρίσκεται περίπου τέσσερα μέτρα από κάτω και να τραυματιστεί σοβαρά…

 


Αναγνώστες μας μας ζήτησαν για δεύτερη φορά να απευθύνουμε εκ μέρους τους έκκληση προς το Δήμο Καλαμάτας και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και ο κίνδυνος. 

Για να δούμε, ίσως με τη δεύτερη ο Δήμος να ανταποκριθεί…

Στ.Μ.