Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022 19:08

Μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου αιτήσεις για επιχορήγηση αθλητικών σωματείων από το Δήμο

Μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου αιτήσεις για επιχορήγηση αθλητικών σωματείων από το Δήμο

Μην αναστατώνεστε οι υπεύθυνοι των αθλητικών σωματείων, ο τίτλος δεν αφορά το Δήμο Καλαμάτας αλλά έναν μακρινό, το Δήμο Ιωαννιτών…

Εντελώς τυχαία βρεθήκαμε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών και πέσαμε σε ανακοίνωση που λέει ότι “την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης οικονομικής ενίσχυσης από αθλητικά σωματεία με έδρα το Δήμο Ιωαννιτών”.

Στην ανακοίνωση επισημαίνονται οι όροι και τα δικαιολογητικά προκειμένου να επιχορηγηθούν αθλητικά σωματεία του Δήμου Ιωαννιτών: “Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η επιχορήγηση δεν πρέπει να αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του σωματείου (ενοίκια, τηλέφωνο κ.λ.π.), αλλά να σχετίζεται με την κάλυψη εξόδων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων του συλλόγου και να είναι προγραμματισμένη σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση είναι:

-Αντίγραφο καταστατικού

-Βεβαίωση ενημερότητας και θεώρησης βιβλίων, έτους 2022, από την Περιφέρεια Ηπείρου

Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών του σωματείου από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

-Αντίγραφο Πρακτικού συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου Προϋπολογισμός έτους 2022

-Απολογισμός έτους 2021

-Αναλυτικός Προϋπολογισμός εξόδων των αθλητικών εκδηλώσεων που πρόκειται να επιχορηγηθούν

-Διακρίσεις ομάδας και αθλητών του σωματείου τα έτη 2021 – 2022”.

Η ερώτηση είναι προς τη δημοτική αρχή Καλαμάτας: Τι άποψη έχει γι’ αυτό που κάνει ο Δήμος Ιωαννιτών; Πάντως η δική μας πρώτη άποψη είναι ότι συλλέγοντας τα αιτήματα των Σωματείων μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία μπορείς και ως Δήμος να προγραμματίσεις καλύτερα πόσα χρήματα θα διαθέσεις και πόσο δίκαια μπορείς να τα μοιράσεις, ενώ βοηθάς και τα ίδια τα Σωματεία να αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται με τους ίδιους όρους…

Στ.Μ.