Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 09:50

Προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του κτιρίου του Περιφερειακού Ιατρείου Κάμπου Αβίας

Προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του κτιρίου του Περιφερειακού Ιατρείου Κάμπου Αβίας

Έργα βελτίωσης του κτιρίου του Περιφερειακού Ιατρείου Κάμπου Αβίας, στο Δήμο Δυτικής Μάνης, θα πραγματοποιηθεί με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από προγραμματική σύμβαση που υπέγραψαν η Περιφέρεια και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια…

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες προϋπολογισμού 23.862 ευρώ. Στην προγραμματική σύμβαση σημειώνεται ότι “με το έργο πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες βελτίωσης των όψεων και αλλαγή των εξωτερικών κουφωμάτων, την ολική ανακαίνιση των WC, την αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου και του εξωτερικού χώρου αυτού, βελτιώνοντας παράλληλα την προσπελασιμότητα των επισκεπτών και του προσωπικού”.