Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013 17:28

Αοριστίες στους περιβαλλοντικούς όρους του δρόμου Καλαμάτας-Ριζόμυλου

Αοριστίες στους περιβαλλοντικούς όρους του δρόμου Καλαμάτας-Ριζόμυλου

Η ΜΕΣΣΗΝΗ ΕΥΕΛΠΙΣΤΕΙ
Πίσω από τις ευχαριστίες και τις δηλώσεις ευγνωμοσύνης προς τον πρωθυπουργό και τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσον αφορά το δρόμο Καλαμάτας-Ριζόμυλου, «κρύφτηκαν» κάποιες ασάφειες σχετικά με τα αιτήματα του Δήμου Μεσσήνης, που αν δεν διασαφηνιστούν είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν νέο γύρο αντιδράσεων…

Για ασάφειες στην τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου μίλησε ο ίδιος ο δήμαρχος Μεσσήνης, Στάθης Αναστασόπουλος, κατά την πανηγυρική παρουσίαση της έγκρισης της τροποποίησης, που έγινε την Παρασκευή στο δημαρχείο της Καλαμάτας, από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλη Αγγελάκα και τους δημάρχους Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, Πύλου-Νέστορος, Δημήτρη Καφαντάρη αλλά και το δήμαρχο Μεσσήνης.
Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασόπουλος: «Στις διατυπώσεις που περιέχονται στην τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες ασάφειες. Θεωρώ όμως ότι η οριστική μελέτη θα καλύψει και θα κάνει αποδεκτά όσα έχει ζητήσει η Μεσσήνη».
Μάλιστα ο δήμαρχος Μεσσήνης δήλωσε ότι στην τροποποίηση δεν υπάρχει ο παράπλευρος δρόμος που ζητάει ο Δήμος του, στην περιοχή του κόμβου Συκιώτη, ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση στην παραλία της Ανάληψης, η οποία υποδέχεται όχι μόνο τους λουόμενους της περιοχής αλλά ενός μεγάλου μέρους της Δημοτικής Ενότητας Αριστομένους».
Το θέμα που προκάλεσε πολύ σοβαρές αντιδράσεις στη Μεσσήνη, όσον αφορά την αρχική μελέτη του έργου, ήταν το ύψος του δρόμου, το οποίο σύμφωνα με τους κατοίκους ήταν πολύ ψηλά με αποτέλεσμα να απομονώνει την παραλιακή ζώνη.
Η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για το συγκεκριμένο ζήτημα κάνει την εξής σχετικά αόριστη αναφορά: «Να υποβιβαστεί η ερυθρά της αρτηρίας, όπου αυτό είναι δυνατό, σε συνδυασμό με τους ισχύοντες κανονισμούς Οδοποιίας και την ανώτατη στάθμη πλημμύρας στην περιοχή».
Εκείνο που «καίει» περισσότερο τους κατοίκους της Μεσσήνης είναι ο δρόμος να έχει τα χαρακτηριστικά της Νέας Εισόδου, γιατί θεωρούν ότι έτσι θα ανέβει η αξία των παρόδιων ιδιοκτησιών. Για το συγκεκριμένο, πιθανόν υπερβολικό, αίτημα οι τροποποιημένοι περιβαλλοντικοί όροι προβλέπουν: «Να προσαρμοστεί η διατομή β4ν* της εγκυκλίου 41/2005 σε διατομή αστικού τύπου με κεντρική νησίδα και πρόβλεψη ζωνών ερεισμάτων εκατέρωθεν που να έχουν την κατάλληλη υποδομή ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λωρίδες προσωρινής στάσης αλλά και ικανών για την κατασκευή πεζοδρομίων στα σημεία που θα απαιτηθεί από τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις προβλέψεις της οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης». Προβλέπει επίσης τα εξής: «Σε περιοχές όπου προβλέπεται οικιστική – τουριστική ανάπτυξη, από δε τη μελέτη σήμανσης – ασφάλισης προκύψει, για λόγους επικινδυνότητας, αναγκαιότητα τοποθέτησης πλευρικών στηθαίων ασφαλείας, να ληφθεί μέριμνα ώστε αυτά να αφαιρούνται εύκολα, προκειμένου να προσαρμοστούν χωρίς δαπανηρές επεμβάσεις στις απαιτήσεις του τελικού πολεοδομικού σχεδιασμού και της παράπλευρης οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης.
Η πρόβλεψη δημιουργίας παράπλευρων οδών για την αποκατάσταση του τοπικού δικτύου (παράπλευρου και κάθετου) στα τμήματα της οδού που γειτνιάζουν με περιοχές που πρόκειται να πολεοδομηθούν να περιοριστεί στα απολύτως αναγκαία για την ασφάλεια του δικτύου και τις απαιτούμενες προσβάσεις με βάση τα σημερινά δεδομένα χρήσεων γης, η δε τελική και συνολική αποκατάσταση θα οριστικοποιηθεί από τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό (Πολεοδομική Μελέτη και Πράξη Εφαρμογής), έτσι ώστε τόσο οριζοντιογραφικά αλλά κυρίως υψομετρικά να είναι συμβατή με την υψομετρική μελέτη των οδών του Πολεοδομικού Σχεδίου».
Στ.Μ.