Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016 17:59

Θα επανεκτιμήσουν τις παραλείψεις του εργολάβου και τα ελαττώματα στο Μέγαρο Χορού…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ακόμη και οι χαριστικές αποφάσεις υλοποιούνται με ρυθμούς χελώνας… Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στο τέλος του 2015 ουσιαστικά «απάλλαξε» τον εργολάβο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας από σειρά ελαττωμάτων και παραλείψεων που έχουν σχέση κυρίως με τα ηλεκτρομηχανολογικά και τα τεχνικά της σκηνής. Αντί να τον κηρύξει έκπτωτο, αποφάσισε απλά να του κόψει την αποζημίωση για τα ελαττώματα και τις παραλείψεις αυτές! Κάτι που σημαίνει ότι το Μέγαρο Χορού θα λειτουργεί με ελαττώματα και παραλείψεις και όχι με τις δυνατότητες που ορίζουν οι μελέτες του. Σήμερα, τρεις μήνες μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναρτήθηκε η απόφαση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, που ορίζει τα μέλη της επιτροπής η οποία θα εκτιμήσει το μέγεθος των παραλείψεων και ελαττωμάτων. Βέβαια όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στις κατά καιρούς εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει να επανεκτιμηθούν!...

Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου λοιπόν, την επιτροπή αποτελούν οι Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, τεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο Ιωάννης Δημέας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και ο Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης, ηλεκτρολόγος μηχανικός του Δήμου Καλαμάτας, προϊστάμενος του αρμοδίου τμήματος.
Στην απόφαση του δημάρχου σημειώνεται ότι «έργο της Επιτροπής θα είναι να εκτιμήσει το μέγεθος των παραλείψεων και ελαττωμάτων των Η/Μ εγκ/σεων της σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας όπως αυτά καταγράφονται στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στην 571/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να εισηγηθεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών το ύψος των περικοπών του εργολαβικού ανταλλάγματος κ.λπ.».
Στ.Μ.