Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016 20:06

Το φθινόπωρο θα αρχίσουν οι αναπλάσεις στην Καλαμάτα

ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 
Μέσα στο Σεπτέμβρη θα υπογραφούν τα συμφωνητικά, από το Δήμο και τις αναδοχές εργοληπτικές επιχειρήσεις, για τα έργα των αναπλάσεων στα Ουζάκια, στην ανατολική όχθη του Νέδοντα, στην εκβολή του Άρι, καθώς και για παρεμβάσεις στα γήπεδα των παλιών σφαγείων και στα Παλιάμπελα αλλά και για την επισκευή της παλιάς Καρδιολογικής Κλινικής, στην οποία ο Δήμος θα εγκαταστήσει κοινωνικούς φορείς. Είναι έργα που χρηματοδοτούνται από δάνειο που έχει πάρει ο Δήμος (έχουν εγκριθεί συνολικά 5,3 εκατ. ευρώ) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων…

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Δήμο, η υπογραφή του συμφωνητικού για την ανάπλαση στα «Ουζάκια» θα γίνει το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.
Η υπογραφή του συμφωνητικού για την ανάπλαση στην ανατολική όχθη του Άρι θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
Το συμφωνητικό για την επισκευή της πρώτης καρδιολογικής κλινικής αναμένεται να υπογραφεί το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.
Για το έργο της ανάπλασης της ανατολικής όχθης του Νέδοντα, το συμφωνητικό θα υπογραφεί το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.
Για το γήπεδο στα Παλιάμπελα το συμφωνητικό υπολογίζεται να υπογραφεί επίσης το τρίτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα..
Τέλος, το συμφωνητικό για το γήπεδο στα παλιά σφαγεία, για την εγκατάσταση χλοοτάπητα, θα υπογραφεί πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα, ενώ θα γίνει, παράλληλα, και άλλο έργο, για τη βελτίωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων του γηπέδου.
Στ.Μ.