Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012 21:32

Ανυπόστατη η σύνδεση της εταιρίας «Σώτηρα» με το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Επιχειρηματική διαμάχη, που συνδέεται με τη διαδικασία της δημοτικής αρχής Καλαμάτας για την εξεύρεση οικοπέδων, στα οποία θα γίνεται η επεξεργασία και η αποθήκευση των σκουπιδιών και των υπολειμμάτων τους, έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες.

Για το θέμα αυτό η εταιρία «Δημήτρης Σώτηρας» εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Με αφορμή κάποια δημοσιεύματα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρίας μας, προς ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερομένων έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:
Η εταιρία δραστηριοποιείται από το 1978 στις ειδικές μεταφορές ADR. Τον Μάιο του 2011 λάβαμε άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, με αριθμό πρωτοκόλλου 1278 – 24/05/2011. (Σχετική απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τίτλο: Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην εταιρία «Σώτηρας Δημήτριος & ΣΙΑ Ε.Ε» που εδρεύει στη θέση «Βάλτος» στο Τ.Δ. Σπερχογείας, του Δήμου Καλαμάτας).
Στη συνέχεια καταθέσαμε Μελέτη για εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης & μεταφόρτωσης μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων (διαλογή και συσκευασία) των πιο κάτω υλικών:
Παλαιά σίδερα και μέταλλα.
Υλικά συσκευασίας.
Αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων.
Ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
Τέλος οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ικανές και έμπειρες να κρίνουν την σκοπιμότητα της μελέτης και δεν χρειάζονται δημοσιογραφική χειραφέτηση. Όσα γράφτηκαν τις προηγούμενες μέρες περί «σκουπιδιών» είναι ανακριβή και ανυπόστατα και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα».