Δευτέρα, 08 Απριλίου 2019 14:37

Νομοθετική ρύθμιση για την παραχώρηση στο Δήμο των 45 στρεμμάτων της Δυτικής Παραλίας

ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΣΗ 
Κλείνει το θέμα της παραχώρησης στο Δήμο Καλαμάτας της έκτασης 45 στρεμμάτων στη Δυτική Παραλία, καθώς με ενέργειες του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, προωθείται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών σχετική νομοθετική διάταξη...

Είναι θέμα ημερών λοιπόν η παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Καλαμάτας της έκτασης των 45 στρεμμάτων, για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση νέων χώρων στάθμευσης, τη δημιουργία ζωνών πρασίνου και την αξιοποίηση του χώρου για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και εντάχθηκε σ' αυτό μετά από ενέργειες του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος και υπογράφει το νομοσχέδιο ως συναρμόδιος Υπουργός.

Η παραχώρηση της έκτασης αυτής, που ήταν πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, παραχωρείται στο Δήμο Καλαμάτας για ενενήντα εννέα χρόνια, χωρίς αντάλλαγμα. Τα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνουν για το σκοπό της παραχώρησης θα υλοποιηθούν με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Καλαμάτας και η δαπάνη των εργασιών θα μπορεί να καλύπτεται είτε από ίδιους πόρους του Δήμου, είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, όπως με  ένταξη σε Αναπτυξιακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κρατική επιχορήγηση κ.ά.