Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 20:54

Χωρίς νέα στοιχεία η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάδειξη των αρχαίων της Υπαπαντής

ΔΥΣΤΟΚΙΑ Ή ΣΚΟΠΙΜΟ ΚΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ; 
Δεν περιλαμβάνει νέα στοιχεία η εισήγηση που κατατέθηκε από παρατάσεις της αντιπολίτευσης στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης, στη συνεδρίαση της Δευτέρας, για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων της Υπαπαντής. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης που έφεραν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο είτε δυσκολεύονται να συνεννοηθούν και να συμφωνήσουν με ποια νέα στοιχεία θα ζητήσουν από το υπουργείο να επανεξετάσει το αίτημα της ανάδειξης των αρχαιοτήτων, το οποίο δεν έγινε δεκτό το 2011, είτε επέλεξαν να μην υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στα νέα στοιχεία ώστε στη συνεδρίαση της Δευτέρας να γίνει σύνθεση όλων των σχετικών προτάσεων που θα παρουσιαστούν και να ληφθεί απόφαση με τη μέγιστη πλειοψηφία…

Σημειώνεται ότι το θέμα έχει μπει στη συνεδρίαση της Δευτέρας ύστερα από αίτημα 20 δημοτικών συμβούλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης και την εισήγηση έστειλε στον πρόεδρο του Σώματος, Δημήτρη Πολίτη, ο Βασίλης Τζαμουράνης, επικεφαλής της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας. 

Σημειώνεται μεταξύ άλλων στην εισήγηση: “...Όποια ανάπλαση και διαμόρφωση της πλατείας Υπαπαντής γίνει χωρίς την ανάδειξη των αρχαίων θα είναι ατελής, μη ολοκληρωμένη και δεν θα είναι αποδεκτή από μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας και ευρύτερα, αφού θα στερεί τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να μπορούν να δουν από κοντά την απώτερη ιστορία της και όχι μόνο τα χρόνια της Φραγκοκρατίας που συμβαίνει σήμερα, χάριν στα ορατά μνημεία που διαθέτουν. 

Είναι εφικτή η αλλαγή της απόφασης του ΚΑΣ του 2011 ώστε να δρομολογηθεί η ανασκαφή και η ανάδειξη των αρχαίων της Πλατείας Υπαπαντής;

Βεβαίως και είναι, αν λάβει κανείς υπόψη του την πρόσφατη αλλαγή απόφασης του ΚΑΣ αναφορικά με τα αρχαία ευρήματα στο σταθμό Βενιζέλου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα (4-3-2020) αποφασίστηκε η συνέχιση κατασκευής του σταθμού με προσωρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση του ΚΑΣ που δεν επέτρεπε την προσωρινή απόσπαση των αρχαίων αλλά τη συνέχιση των εργασιών με την in situ (επί τόπου) έκθεσή τους εντός του σταθμού. 

Υπάρχει χρόνος για να γίνουν όλα αυτά και να μην απενταχθεί το έργο από το πρόγραμμα χρηματοδότησης;

Ο Δήμος Καλαμάτας με τη δημοπράτηση του έργου που έχει ξεκινήσει, δεν έχει αναλάβει μέχρι τώρα καμία νομική δέσμευση. Μέχρι δε να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και να γίνει ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση απαιτούνται τουλάχιστον έξι μήνες. 

Πρέπει λοιπόν με συντονισμένες ενέργειες και συνέργειες του Δήμου, της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και όποιου άλλου χρειασθεί, να καταρτισθεί ο φάκελος, με το αίτημα της ανάδειξης των αρχαίων με τις αλλαγές που θα κριθούν αναγκαίες και να υποβληθεί στο ΚΑΣ για νέα γνωμοδότηση. Τότε και μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την αποκάλυψη και προβολή των αρχαίων, χωρίς αμφισβητήσεις, άγονες αντιπαραθέσεις, άσκοπες καθυστερήσεις και εμπόδια στην ανάπλαση της πλατείας που με αυτόν τον τρόπο θα προσδώσει στην πόλη μας μια ακόμη υπεραξία που την έχει ανάγκη. 

Τέλος όσον αφορά το επιπλέον κόστος των ανασκαφικών εργασιών, το οποίο σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφεί δεν είναι δυσθεώρητο, μπορεί να καλυφθεί συνδυαστικά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (όπως άλλωστε κάνει σε πολλές ανασκαφές -Αρχαία Θουρία, Άνω Μεσσηνία, Κορινθία κ.λπ), από το Δήμο Καλαμάτας (ο οποίος ήδη στηρίζει την ανασκαφή της Αρχαίας Θουρίας), από φορείς και ιδιώτες που ενδιαφέρονται και απαιτούν την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας. 

Αναφορικά με τα έργα που είναι απαραίτητα για την ανάδειξη και προστασία των ευρημάτων που θα αποκαλυφθούν θα μπορούν να ενταχθούν ως υποέργο του έργο της πλατείας ή ως νέο έργο στο ΕΣΠΑ. 

Κατόπιν τούτων, ανταποκρινόμενοι στην πάνδημη απαίτηση της κοινωνίας μας για την ανάδειξη των αρχαίων της Πλατείας Υπαπαντής 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1.Το Δ.Σ. εκφράζει τη βούλησή του για την άμεση ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε κατάχωση στο χώρο της πλατείας Υπαπαντής, ως αναπόσπαστο τμήμα της ιστορικής συνέχειας της πόλης. 

2.Ο Δήμος Καλαμάτας να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες και να εξασφαλίσει τις αναγκαίες συνέργειες προκειμένου να υποβληθεί το ταχύτερο δυνατόν ο φάκελος με το αίτημα αλλαγής της απόφασης του ΚΑΣ (2011), ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των ανασκαφών και η ανάδειξη των ευρημάτων. 

3.Να δεσμευθεί ο Δήμος Καλαμάτας να χρηματοδοτήσει στο μέτρο των δυνάμεών του τις ανασκαφές και να κινητοποιηθεί για την εξασφάλιση των επιπλέον απαιτούμενων πιστώσεων για τη γρήγορη και ολοκληρωμένη υλοποίησή τους”. 

Στ.Μ.