Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 10:12

Ποσό 170.000 ευρώ για αντιμισθίες αιρετών του Δήμου Καλαμάτας

Ποσό 170.000 ευρώ για αντιμισθίες αιρετών του Δήμου Καλαμάτας

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Πίστωση ύψους 170.000 ευρώ δεσμεύτηκε χθες, για τις αντιμισθίες του δημάρχου Καλαμάτας, των αντιδημάρχων και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2013…

Η δέσμευση της πίστωσης αναρτήθηκε στο «Διαύγεια», όπου επίσης υπάρχει ανάλογη απόφαση για 90.000 ευρώ για τις τακτικές αποδοχές των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του δημάρχου Καλαμάτας.
Για τις τακτικές αποδοχές του γενικού γραμματέα του Δήμου Καλαμάτας δεσμεύτηκαν 35.000 ευρώ.
Ακόμη, υπογράφτηκε δέσμευση πίστωσης ύψους 10.000 ευρώ για την αντιμισθία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Πιθανόν η συγκεκριμένη απόφαση να λήφθηκε για τυπικούς λόγους, δεδομένου ότι μέχρι τώρα ο δήμαρχος Καλαμάτας υποστήριζε την άποψη ότι ένας Δήμος δεν χρειάζεται Συμπαραστάτη, γιατί αυτόν το ρόλο τον έχουν ουσιαστικά ο ίδιος, οι δημοτικοί σύμβουλοι και γενικά το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σημειώνεται, τέλος, ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου τα ποσά που έχουν δεσμευτεί για τις αντιμισθίες και τις τακτικές αποδοχές μπορεί είτε να αυξηθούν είτε να μειωθούν, ανάλογα με τις ανάγκες.
Στ.Μ.