Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2022 20:12

Καθυστερούν έργα του ΕΣΠΑ στο Δήμο Καλαμάτας - Σύσκεψη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Από το έργο της ανάπλασης στην οδό Πλαστήρα από το Νέδοντα μέχρι τον Κορδία. Είναι έργο από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που έχει μεν καθυστερήσει, λιγότερο όμως από όλα τα υπόλοιπα του προγράμματος Από το έργο της ανάπλασης στην οδό Πλαστήρα από το Νέδοντα μέχρι τον Κορδία. Είναι έργο από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που έχει μεν καθυστερήσει, λιγότερο όμως από όλα τα υπόλοιπα του προγράμματος

Οι Δήμοι Καλαμάτας, Άργους-Μυκηνών, Κορίνθου και Ναυπλιέων είναι εκείνοι που καθυστερούν έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και για το λόγο αυτό ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, έχει συγκαλέσει σύσκεψη προκειμένου να εξεταστούν οι λόγοι των καθυστερήσεων και αν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν…

Αν και η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν ανακοίνωσε ποια έργα στο Δήμο Καλαμάτας καθυστερούν, προφανώς πρόκειται κυρίως για έργα του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας και ειδικότερα για την ανάπλαση στην Αναγνωσταρά, την ανάπλαση στην Υπαπαντή κ.ά

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε συγκεκριμένα: “Σε σύσκεψη συγκαλεί την ερχόμενη Πέμπτη 3 Νοεμβρίου, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, τους Δήμους Αργους – Μυκηνών, Καλαμάτας, Κορίνθου και Ναυπλιέων.

Αντικείμενο της σύσκεψης αποτελεί η καθυστέρηση στους ρυθμούς υλοποίησης, από τους εν λόγω δήμους, έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Εξ άλλου, την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια μία ακόμα σύσκεψη σχετικά με την προετοιμασία ενημερωτικής εκδήλωσης για την δυνατότητα αναβίωσης της σηροτροφίας με σκοπό την παραγωγή μεταξιού στη νότια Πελοπόννησο”.