Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2023 17:41

Κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση με το ξεκίνημα του 2023

Κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση με το ξεκίνημα του 2023

Κατεπείγουσα και δια περιφοράς θα είναι η πρώτη συνεδρίαση τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας όσο και της Οικονομικής του Επιτροπής, αύριο, Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023. Θέμα των δύο συνεδριάσεων η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Δήμου Καλαμάτας του 2023…

Σκοπός της τροποποίησης είναι να ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα έργα και να ενισχυθούν στον προϋπολογισμό κωδικοί σχετικά με τα έργα οδικής βελτίωσης στην Καλαμάτα, την ανακαίνιση του ΚΕΠ, το εκθεσιακό κέντρο αλιείας και θάλασσας στη Μικρή Μαντίνεια, την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας στη Φυτειά, την αναβάθμιση προαυλίων σχολικών μονάδων, κ.ά. 

Οι δια περιφοράς συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν της Οικονομικής Επιτροπής από τις δέκα μέχρι τις 11 το πρωί και του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις δύο μετά το μεσημέρι. 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρης Πολίτης, σημειώνει στη σχετική πρόσκληση: “Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης συνίσταται στην ανάγκη τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, με την έναρξη του νέου έτους, που αφορά

- στην εγγραφή νέων έργων και την ενίσχυση υπαρχόντων, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις συμβασιοποίησης και ολοκλήρωσης δημοπράτησης έργων, όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη αυτών

- στην ενίσχυση κωδικών για την α) πληρωμή έργων σε εξέλιξη και β) καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου, προκειμένου να λειτουργήσει απρόσκοπτα όσο το δυνατόν πιο σύντομα”.