Πέμπτη, 04 Απριλίου 2013 17:51

Χρηματοδότηση για πρόγραμμα ενοικίασης ποδηλάτων διεκδικεί ο Δήμος

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ποδήλατα θα νοικιάζει ο Δήμος Καλαμάτας στους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους, εφόσον προκριθεί η πρόταση που θα καταθέσει για χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο. Ο Δήμος θα νοικιάζει τα ποδήλατα με 50 λεπτά τη μισή ώρα αλλά το πρώτο μισάωρο θα είναι δωρεάν…

Σύμφωνα με την απόφαση που πέρασε κατά πλειοψηφία κατά τη μεσημεριανή κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο Δήμος διεκδικεί χρηματοδότηση ύψους 246.000 ευρώ για το έργο «Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Καλαμάτας».
Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η προμήθεια 100 ποδηλάτων (προϋπολογισμού 37.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ), τα οποία θα κατανεμηθούν σε εννέα σταθμούς ενοικίασης, που θα έχουν 128 ηλεκτρονικές θέσεις στάθμευσης. Σε δύο από τους σταθμούς θα τοποθετηθούν ηλεκτρονικοί σταθμοί πληροφόρησης, με δυνατότητα αποδοχής πιστωτικών κρατών.
Η οριστική απόφαση για την υποβολή της πρότασης στο Πράσινο Ταμείο αναμένεται να ληφθεί το βράδυ, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στ.Μ.