Σάββατο, 04 Μαϊος 2013 16:06

Ο Δήμος Καλαμάτας ζητάει να ακυρωθεί το πιο σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο του!

Ο Δήμος Καλαμάτας ζητάει να ακυρωθεί το πιο σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο του!

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Το πλήρωμα του χρόνου πλησιάζει.... Στις αρχές Ιουνίου θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση του Δήμου Καλαμάτας για την ακύρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Το σπουδαιότερο εργαλείο για την ορθολογική και αναπτυξιακή οργάνωση του Δήμου επιδιώκεται να καταργηθεί…

Το KalamataJournal βρήκε την αίτηση που έχει καταθέσει από το Φεβρουάριο του 2012 ο Δήμος Καλαμάτας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τη δημοτική αρχή.
Η Καλαμάτα, που αρχίζει να δέχεται έντονη την πίεση από την αύξηση του τουρισμού, την έλευση του αυτοκινητοδρόμου και την περαιτέρω αποδυνάμωση της περιφέρειας, λέει «απελθέτω απ’ εμού» το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Το αποτέλεσμα θα είναι, εφόσον ευοδωθεί η αίτησή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, να ακυρωθεί ο καθορισμός των χρήσεων γης, να μην υπάρχουν όροι δόμησης και εμπόδια στην εκτός σχεδίου δόμηση, να μην υπάρχει σχέδιο για την πολεοδομική οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του αστικού συγκροτήματος, να μην υπάρχει σχέδιο ένταξης των έργων μεταφορικής υποδομής στο πολεοδομικό περιβάλλον για να μην διαταράσσεται η λειτουργία του, να μείνει απροστάτευτο και αναξιοποίητο το φυσικό περιβάλλον του αγροτικού τοπίου και του ορεινού όγκου, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του οικοτουρισμού.
Η δικηγόρος που έχει προσλάβει ο Δήμος για την ακύρωση του ΓΠΣ είναι η Γεωργία Λογοθέτη.
Ως πρώτο λόγο ακύρωσης προβάλλει την «παράλειψη υποβολής του επίμαχου ΓΠΣ σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης», κάτι που η δικηγόρος τονίζει ότι συνιστά παράβαση του νόμου. Η νομοθεσία, ευρωπαϊκή και εθνική, προβλέπει «τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης πριν από την έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων, τα οποία ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αφορούν μεταξύ άλλων τον πολεοδομικό ή χωροταξικό σχεδιασμό».
Ο δεύτερος λόγος ακύρωσης του ΓΠΣ Καλαμάτας, σύμφωνα με τη δικηγόρο του Δήμου, είναι η «μονομερής τροποποίηση του ΓΠΣ σε ουσιώδεις ρυθμίσεις αυτού, χωρίς αναπομπτή στα γνωμοδοτούντα όργανα», κάτι που επίσης συνιστά παράβαση του νόμου. Πρόκειται για αλλαγές των ρυθμίσεων της μελέτης του ΓΠΣ που αφορούν την περιοχή του ορεινού όγκου και την περιοχή του Μπουρνιά.
Ο Δήμος Καλαμάτας μετά την αίτηση ακύρωσης του ΓΠΣ κατέθεσε και πρόσθετους λόγους για την υποστήριξη της αίτησής του, που αναφέρονται σε σειρά αιτημάτων κατοίκων από διάφορες περιοχές, όπως τη Βέργα, τη Μικρά Μαντίνεια, το Ελαιοχώρι, το Κάτω Καρβέλι, τον Κουταλά, την περιοχή του Νέδοντα κ.ά
Στ.Μ.