Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2013 18:26

Ξεκινά η αξιολόγηση των δομών του Δήμου Καλαμάτας για το νέο κύμα διαθεσιμότητας

Ξεκινά η αξιολόγηση των δομών του Δήμου Καλαμάτας για το νέο κύμα διαθεσιμότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση των δομών του Δήμου Καλαμάτας συγκροτήθηκε από το δήμαρχο, Παναγιώτη Νίκα. Η αξιολόγηση των δομών των Δήμων θα «αξιοποιηθεί» από την κυβέρνηση για το νέο κύμα των 12.500 υπαλλήλων που θα βγουν σε διαθεσιμότητα…

Μέσα από αυτές τις αξιολογήσεις η κυβέρνηση θα ανακαλύψει υπεράριθμους υπαλλήλους, το μέλλον των οποίων είναι προδιαγεγραμμένο… 
Στην ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση των δομών του Δήμου Καλαμάτας ο δήμαρχος τοποθέτησε τον αντιδήμαρχο Διοικητικών Θανάση Ηλιόπουλο, τον γενικό γραμματέα Βασίλη Χατζή, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Παναγιώτη Κουτσογιαννόπουλο, την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Γεωργία Ηλιοπούλου, την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Αθανασία Ιντζέ.
Όπως σημειώνει ο δήμαρχος στην απόφασή του, «έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η αξιολόγηση των δομών του Δήμου και η υποβολή σχετικής πρότασης στην Διοίκηση του Δήμου αναδιοργάνωσης δομών αυτών».
Γραμματείς της ομάδας εργασίας ορίστηκαν οι Ιωάννα Σκλαβούνου και Πασχαλιά Μουρκάκου.
Ο δήμαρχος σημειώνει ότι αποφάσισε τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας έχοντας υπόψη και «την ανάγκη της καλύτερης αναδιοργάνωσης των υπαρχόντων δομών και κατ’ επέκταση βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, συνεκτιμώντας το νέο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από τις θεσμικές αλλαγές που έχουν γίνει στους Δήμους».
Στ.Μ.