Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2013 11:49

Αναβολή ζήτησε και πάλι το Ελληνικό Δημόσιο για απαλλοτριώσεις στην περιμετρική!

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αναβλήθηκε και πάλι -ξανά ύστερα από αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου (!)- το Εφετείο για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ακινήτων στην περιμετρική οδό Καλαμάτας, από την περιοχή της Αγιάννας μέχρι τα Γιαννιτσάνικα. Η υπόθεση εκκρεμεί από τον Ιανουάριο του 2012…

…με ευθύνη αποκλειστικά του Ελληνικού Δημοσίου. Είναι δε ιδιαίτερα ενδιαφέρον το σχόλιο της προέδρου του Εφετείου ότι όταν οι δικηγόροι των ιδιοκτητών ζητούν αναβολή και δίνεται από το δικαστήριο, τότε το Ελληνικό Δημόσιο προσφεύγει στη διαδικασία του 7Α, ενώ για τη συγκεκριμένη υπόθεση το Ελληνικό Δημόσιο ζητάει για τρίτη φορά αναβολή!
Ο δικηγόρος του Ελληνικού Δημοσίου ζήτησε αναβολή, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει ένας διορθωτικός κτηματολογικός πίνακας αλλά και να ανακληθούν, ενδεχομένως, ορισμένες απαλλοτριώσεις.
Τελικά δόθηκε και νέα αναβολή για τις 20 Ιανουαρίου, με την πρόεδρο όμως να υπογραμμίζει ότι είναι και η τελευταία.
Η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου προς το Εφετείο, για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος υποβλήθηκε στις 31 Μαΐου 2011, πρώτη φορά στο δικαστήριο η υπόθεση πήγε στις 16 Ιανουαρίου 2012, μετά αναβλήθηκε για τις 18 Φεβρουαρίου 2013, ακολούθως για τις 7 Οκτωβρίου 2013 και σήμερα για τις 20 Ιανουαρίου 2014!
Στ.Μ.