Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 21:33

Στο Δήμο παραχωρήθηκε το αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Παραχωρήθηκε στο Δήμο Καλαμάτας το αμφιθέατρο που βρίσκεται στο ισόγειο και το υπόγειο του κτηρίου του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, ένας εξαιρετικός χώρος για εκδηλώσεις που για χρόνια μένει αναξιοποίητος λόγω ανυπαρξίας χρημάτων για τη λειτουργία του…

Ο Δήμος Καλαμάτας ζήτησε το αμφιθέατρο από τον ΟΑΕΔ, στον οποίο ανήκει και ο Οργανισμός, με απόφασή του Διοικητικού του Συμβουλίου, το παραχώρησε δωρεάν για δέκα χρόνια.
Ο Δήμος προτίθεται να παραχωρεί το αμφιθέατρο σε θεατρικά σχήματα και συλλόγους για τις παραστάσεις και τις εκδηλώσεις τους. Το θέμα ωστόσο είναι με τι όρους θα παραχωρεί ο Δήμος το θέατρο, ώστε να μπορεί και εκείνος να το κρατάει σε λειτουργική κατάσταση και να το συντηρεί.
Η παραχώρηση από τον ΟΑΕΔ γίνεται με τους εξής όρους: «Τα έξοδα λειτουργίας (ΟΤΕ-ΔΕΗ- ΨΥΞΗ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ) να βαρύνουν το Δήμο Καλαμάτας. Ο Δήμος Καλαμάτας θα ευθύνεται για κάθε τροποποίηση, βλάβη ή οποιαδήποτε μεταβολή του ακινήτου είτε προέρχεται από την χρήση του, είτε όχι. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα δικαιούται να παραχωρεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Οργανισμού, την χρήση του ακινήτου ή και το ίδιο το ακίνητο. Φθορές δαπάνες ή ζημιές επί του ακινήτου να βαρύνουν αποκλειστικά Το Δήμο Καλαμάτας. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα συμμετέχει στα έξοδα των ανελκυστήρων».
Από την πλευρά του ο Δήμος Καλαμάτας σε σχετικό δελτίο Τύπου επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Η πολύπλευρη καλλιτεχνική προσπάθεια στην Καλαμάτα δεν είναι δυνατόν να στεγαστεί σε υπάρχοντες χώρους, οι οποίοι ανεπαρκούν να καλύψουν αφενός τη ζήτηση και αφετέρου – λόγω μικρού μεγέθους εγκαταστάσεων - να δεχθούν το πολυπληθές κοινό που προσέρχεται στις φροντισμένες εκδηλώσεις των καλλιτεχνικών οργανισμών και σχημάτων της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Σημειώνεται, μάλιστα, πως η ζήτηση για τη διενέργεια εκδηλώσεων δεν περιορίζεται στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, δεδομένου ότι μέσω της Καλαμάτας εξυπηρετείται πρακτικά όλος ο Νομός Μεσσηνίας, ελλείψει αναλόγων αιθουσών σε άλλες πόλεις.
Η παραχώρηση κατά χρήση του εν λόγω αμφιθεάτρου στο Δήμο δίδει διέξοδο σε ένα σημαντικό πρόβλημα και θα διευκολύνει την καλλιτεχνική έκφραση στην Καλαμάτα, ενώ θα εξυπηρετήσει και άλλες κοινωνικές ανάγκες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων».