Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 21:04

Νέα ρύθμιση για τους οφειλέτες επαγγελματίες του Βιοτεχνικού Πάρκου

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ 
Νέα ρύθμιση καλούνται να κάνουν οι επαγγελματίες του Βιοτεχνικού Πάρκου που οφείλουν χρήματα στον ιδιοκτήτη του χώρου, τη μονομετοχική επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «Διοκλής» (πρώην ΑΔΕΚ). Όσοι δεν ανταποκριθούν θα υποστούν τις συνέπειες της ασυνέπειάς τους…

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ 
Νέα ρύθμιση καλούνται να κάνουν οι επαγγελματίες του Βιοτεχνικού Πάρκου που οφείλουν χρήματα στον ιδιοκτήτη του χώρου, τη μονομετοχική επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «Διοκλής» (πρώην ΑΔΕΚ). Όσοι δεν ανταποκριθούν θα υποστούν τις συνέπειες της ασυνέπειάς τους…

Όπως δήλωσε στην “Kalamata Journal” ο πρόεδρος του «Διοκλή», δημοτικός σύμβουλος Παύλος Μπουζιάνης, στο Βιοτεχνικό Πάρκο δραστηριοποιούνται περίπου 65 επαγγελματίες, εκ των οποίων οι 20 έχουν οφειλές από τη μη καταβολή μισθωμάτων.
Από αυτούς τους 20 περίπου οι μισοί χρωστούν ποσά που κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις εφόσον καταβάλουν εφάπαξ το κεφάλαιο που οφείλουν, ρύθμιση που κρίνεται ευνοϊκή, αφού τους απαλλάσσει από ένα σημαντικό ποσό.
Οι υπόλοιποι οφείλουν ιδιαίτερα μεγάλα ποσά και μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους ως εξής: Να καταβάλουν άμεσα το 30% του κεφαλαίου, και το υπόλοιπο να επιμεριστεί σε 12 ισόποσες δόσεις. Με αυτή τη ρύθμιση οι συγκεκριμένοι θα απαλλαγούν επίσης από τις προσαυξήσεις.
Όσοι δεν προσέλθουν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, τόνισε ο κ. Μπουζιάνης, θα υποστούν όσα ορίζει ο νόμος και ειδικότερα η εταιρεία θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για την έκδοση διαταγής πληρωμής.
Ο πρόεδρος του «Διοκλή» τόνισε ότι η εταιρεία για να μπορέσει να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τους επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζεται πρέπει να έχει έσοδα ώστε να συντηρεί και να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο τις υποδομές του. Σημείωσε λοιπόν ότι είναι προς όφελος των ίδιων των επαγγελματιών να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενώ ακόμη υπογράμμισε ότι λόγοι ισονομίας επιβάλλουν να ληφθούν τα μέτρα που υποδεικνύει η νομοθεσία για εκείνους που δεν είναι συνεπείς.
Τέλος επεσήμανε ότι ήδη η εταιρεία έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και έχει επιτύχει σε τέσσερις περιπτώσεις τουλάχιστον την έκδοση διαταγών πληρωμής.
Στ.Μ.