Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015 20:39

Πώς διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τα προβλήματα στο Μέγαρο Χορού;

Πώς διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τα προβλήματα στο Μέγαρο Χορού;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΠΕΧΡΑΚΗ
Επανέρχεται ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Σταμάτης Μπεχράκης, στο εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα με την εργολαβία του Μεγάρου Χορού. Παρά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας να κηρυχθεί οριστικά έκπτωτος ο εργολάβος, για προβλήματα που υπάρχουν στα «τεχνικά σκηνής», ο δήμαρχος εισηγήθηκε την αναβολή του θέματος για τρεις μήνες! Ο Σταμάτης Μπεχράκης βάζει και το θέμα που υπάρχει με τον χρωματισμό του κτηρίου, ο οποίος έχει ξεθωριάσει πριν καν παραδοθεί το έργο...

Σε ερώτησή του προς τη δημοτική αρχή ο Σταμάτης Μπεχράκης σημειώνει: «Επί ενστάσεως του εργολάβου κατά της απόφασης έκπτωσης της Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ, το δημοτικό συμβούλιο, χωρίς την παρουσία των τεχνικών υπηρεσιών, με πρόταση της δημοτικής αρχής αποφάσισε την αποδοχή της ένστασης σε ότι αφορά τις υγρομονώσεις, την αποδοχή της ένστασης σε ότι αφορά τις λοιπές εκκρεμότητες και την αναβολή λήψης απόφασης επί της ένστασης σε ότι αφορά τα Τεχνικά Σκηνής. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παρατάξεις  των μειοψηφιών  πρότειναν την αναβολή του θέματος, ώστε να μπορεί  ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας να παραβρεθεί στο δημοτικό συμβούλιο. Πρόταση που απορρίφθηκε. Αποτέλεσμα τελικά  της ψηφοφορίας είναι να συνεχίζει ο εργολάβος να είναι  ανάδοχος του έργου, παρά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων της Περιφέρειας για την οριστική έκπτωσή του διότι δεν έχει ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις που του έχουν γίνει. 
Όμως προβλήματα εμφανίζει ήδη και πριν παραδοθεί καλά καλά το κτίριο και στους χρωματισμούς στην εξωτερική του επιφάνεια, όπως εμφανώς βλέπει κάθε διερχόμενος που δεν χρειάζεται φυσικά να είναι ειδικευμένος τεχνικός. 
Η δημοτική αρχή επιμένει όμως ότι πρόβλημα υπάρχει μόνο στα τεχνικά της σκηνής; 
Πώς θα διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον με τις ενέργειες της και ποιες θα είναι αυτές, ώστε να μην σπαταληθούν επιπλέον χρήματα από τους φορολογούμενους στο μέλλον για διόρθωση  των κακοτεχνιών ή ελλείψεων που θα διαπιστωθούν;».