Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015 08:39

Ο Αλέξης Χαρίτσης παρουσίασε προγράμματα και εργαλεία του ΕΣΠΑ που ξεκινούν

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκορπίσουμε χρήματα δεξιά και αριστερά, όπως έγινε την προηγούμενη περίοδο», τόνισε ο υφυπουργός ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσεων, Αλέξης Χαρίτσης, που το βράδυ της Παρασκευής παρουσίασε στην Καλαμάτα τα προγράμματα που ξεκινούν, τα οποία υπογράμμισε ότι υπηρετούν τη νέα αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Μίλησε για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που «ανοίγουν» τη Δευτέρα και για τα τέσσερα προγράμματα για τα οποία έχουν ήδη γίνει προδημοσιεύσεις και η προκήρυξή τους θα γίνει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου…


Στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «REX», από το 11ο Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, μέρος της οποίας μάλιστα παρακολούθησε και ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Καλαματιανός υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι στο πλαίσιο της νέας αντίληψης και της νέας λογικής για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας «κριτήριο ένταξης και υλοποίησης έργων θα είναι η παρεχόμενη δυνατότητα για δημιουργία οικονομικών οικοσυστημάτων στην περιφέρεια των έργων αυτών. Θέλουμε έργα τα οποία δεν θα λειτουργούν αυτόνομα αλλά θα μπορέσουμε γύρω από αυτά να χτίσουμε οικονομικές συνέργειες και να δημιουργήσουμε πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη. Είναι όμως βασικό να ξεφύγουμε από τη λογική του παρελθόντος, η οποία προέτασσε την υλοποίηση έργων ασύνδετων μεταξύ τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έργα τα οποία δεν εντάσσονταν σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική αλλά, αν θέλετε, επιλέγονταν με άλλα, αδιαφανή μερικές φορές, κριτήρια. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, για να επιτύχει η όποια αναπτυξιακή προσπάθεια αναληφθεί το επόμενο διάστημα, να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα στρατηγικού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, έτσι ώστε τα έργα που εντάσσονται και υλοποιούνται να μπορούν ακριβώς να έχουν τα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία θέλουμε».
Ο υφυπουργός τόνισε ότι οι κύριοι στόχοι της νέας προγραμματικής περιόδου είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας, ο μετασχηματισμός του παραγωγικού πεδίου της χώρας και οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου.
Σε ό,τι αφορά δε την επιχειρηματικότητα σημείωσε ότι «προτεραιότητα μας είναι η ενίσχυση της νεοφυούς και καινοτομικής επιχειρηματικότητας καθώς και κάθε διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης που προσθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε μια τοπική οικονομία ή σε ένα κλάδο της οικονομίας». Διευκρίνισε ωστόσο ότι «αυτού του είδους την επιχειρηματικότητα έχουμε συνηθίσει να τη συνδέουμε αποκλειστικά και μόνο με τις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική και τις επικοινωνίες. Βεβαίως υπάρχει αυτό το στοιχείο αλλά στόχος είναι να διευρύνουμε το στοιχείο της καινοτομίας και σε κλάδους της οικονομίας που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και πιο παραδοσιακοί. Εμείς θεωρούμε ότι καινοτομικές πρωτοβουλίες και εγχειρήματα επιχειρηματικά και σε άλλους κλάδους θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και ενίσχυσης. Για παράδειγμα αναφέρω τον διατροφικό κλάδο, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για εμάς και τον τουρισμό». Πρόσθεσε επίσης ότι βασικός στόχος της υποστήριξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας είναι «η ανάσχεση του ρεύματος φυγής των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό».
Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που «ανοίγουν» τη Δευτέρα ο Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε ότι πρόκειται για μια «καινοτομική πρόσκληση με στόχο την ενίσχυση των νέων επιχειρήσεων, κυρίως την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων, που μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία κατάφεραν να προχωρήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θέλουμε να επιβραβεύσουμε αυτές τις επιχειρήσεις με παροχή ρευστότητας για να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτές τις θέσεις εργασίας που δημιούργησαν. Το πρόγραμμα αυτό συμπυκνώνει το στόχο για ποιοτική ανάπτυξη, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, αξιοπρεπή εργασία».
Σχετικά με τις τέσσερις προδημοσιεύσεις προγραμμάτων που έχουν γίνει, ο υφυπουργός ανέφερε: «Θεωρήσαμε ότι πρέπει, πριν φτάσουμε στο επίπεδο της επίσημης πρόσκλησης, να ακολουθήσουμε την οδό της προδημοσίευσης για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι, από επαγγελματικούς, επιστημονικούς φορείς μέχρι και τους ιδιώτες, που θα επιδιώξουν την ένταξή τους, να έχουν τη δυνατότητα μέσα από μια δημόσια διαβούλευση να στείλουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους».
Η μία από τις τέσσερις προσκλήσεις που έχουν προδημοσιευθεί αφορούν τον τουριστικό τομέα,  πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών υπαρχουσών τουριστικών επιχειρήσεων, με στόχο «όχι απλώς να τις επιδοτήσουμε αλλά να τις στρέψουμε και προς μορφές εναλλακτικού τουρισμού που μέχρι τώρα δεν έχουν τύχει της αξιοποίησης που θα έπρεπε».
Η δεύτερη προδημοσίευση αφορά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, που όπως σημείωσε ο κ. Χαρίτσης έχει έναν «πολύ σημαντικό προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων και στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε μια σειρά από κλάδους και όχι μόνο στις νέες τεχνολογίες».
Η τρίτη πρόσκληση, όπως τόνισε ο υφυπουργός, συνδέεται με την προηγούμενη και «θέλει να ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να βρουν απασχόληση στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει».
Στο σημείο αυτό σημείωσε ότι οι δράσεις για τη στήριξη της απασχόλησης, για το πρώτο εξάμηνο του 2016, έχουν προϋπολογισμό 230 εκατομμύρια ευρώ και θα αφορούν 65.000 άνεργους και υποαπασχολούμενους του ιδιωτικού τομέα.
Η τέταρτη προδημοσίευση αφορά δράση ενίσχυσης υπαρχουσών επιχειρήσεων σε κλάδους που μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία, όπως η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, οι τεχνολογίες υγείας, οι τεχνολογίες επικοινωνίας, η δημιουργική βιομηχανία.
Ο Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε ότι βρίσκονται υπό σχεδιασμό και νέες προσκλήσεις και μάλιστα σημείωσε ότι μία από αυτές αναφέρεται στην υποστήριξη συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων.
Ακόμη τόνισε ότι υπάρχουν δεσμευμένοι πόροι 57 εκατομμυρίων που θα αξιοποιηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου σε μια πρόσκληση για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Επιπλέον ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι «εξασφαλίσαμε την επέκταση χρηματοδοτικών εργαλείων της περιόδου 2007-2013 μέχρι και το Σεπτέμβρη του 2016 για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης. Ένα έχει να κάνει με τις μικροπιστώσεις των επιχειρήσεων. Ειδικά για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη εύκολης, γρήγορης πρόσβασης σε μικρά ποσά για να καλύψουν είτε ανάγκες κεφαλαιακής κίνησης είτε επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, με ποσά μέχρι 25.000 ευρώ. Πρόκειται επίσης για χρηματοδοτικά εργαλεία για μεγαλύτερες επιχειρήσεις και με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, αναγνωρίζοντας ως βασική προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας».
Τέλος, ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι βασική προτεραιότητα είναι η βελτίωση της πρόσβασης της κοινωνίας στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, με πλατιά ενημέρωση και απλοποίηση των διαδικασιών. Είπε χαρακτηριστικά ότι «το προηγούμενο διάστημα το ΕΣΠΑ αντιμετωπιζόταν από πάρα πολύ κόσμο ως ένα σύστημα περίκλειστο που έχει πάρα πολλές δυσκολίες και πρέπει κάποιος να αποταθεί σε πάρα πολύ λίγους ειδικούς. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να υπάρχει μια έγκυρη και εκ των προτέρων ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων για να μπορέσουν να ετοιμαστούν για ένταξή τους στα προγράμματα αυτά».
Υπογράμμισε δε ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δείχνουν προσοχή απέναντι σε επιτήδειους που τους προσεγγίζουν για την προετοιμασία φακέλων για την ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα, τονίζοντας ότι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ καλύπτουν δαπάνες μόνο από την περίοδο ένταξης και μετά, δεν καλύπτει δηλαδή τα έξοδα του φακέλου.
Στ.Μ. 

Στο ακροατήριο και ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, που συνομιλεί με το δήμαρχο Οιχαλίας, Αριστείδη Σταθόπουλο