Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 00:34

Άμισθοι εντεταλμένοι σύμβουλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι Βασίλης Καπέλιος και Τάσος Σαρδέλης

Άμισθοι εντεταλμένοι σύμβουλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι Βασίλης Καπέλιος και Τάσος Σαρδέλης

ΕΜΜΙΣΘΟΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ

Αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” η απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, με τον ορισμό των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, που από τη Μεσσηνία είναι ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Βασίλης Καπέλιος και ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρίας, Τάσος Σαρδέλης. Οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι δεν θα λαμβάνουν μισθό για τα καθήκοντά τους ως εντατελμένων συμβούλων. Έμμισθος θα είναι ο Γιάννης Μπουντρούκας, επικεφαλής της παράταξης του ΠΑΣΟΚ στο Περιφερειακό Συμβούλιο…

Η απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα σχετικά με τον ορισμό των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων έχει ως εξής: 

α) Μπουντρούκας Ιωάννης με τομέα αρμοδιότητας θέματα προώθησης συνεργασίας με Επιμελητήρια, Οικονομικούς και Κοινωνικούς Φορείς. 

β) Κόρκα Αθηνά με τομέα αρμοδιότητας θέματα Πολιτισμού (επίσης έμμισθη)

γ) Καπέλιος Βασίλειος με τομέα αρμοδιότητας θέματα Πολιτικής Προστασίας (άμισθος).

δ) Σχοινοχωρίτης Δημήτριος με τομέα αρμοδιότητας θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης (άμισθος).

ε) Σαρδέλης Αναστάσιος με τομέα αρμοδιότητας θέματα ΕΠΑ/ΠΔΕ και Συντονισμού Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άμισθος).