Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 18:58

Εμφανής κίνδυνος να μείνει το έργο του Ακρογιαλίου στη μέση

ΛΕΕΙ Ο Ν. ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ
Το έργο της παράκτιας προστασίας του Ακρογιαλίου καθυστερεί ανησυχητικά, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος της Αγωνιστικής Συνεργασίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Νίκος Πατσαρίνος, που βάζει επίσης θέμα διαφάνειας, μιλώντας για πολλές ζυμώσεις κάτω από το τραπέζι…

«Ο καιρός περνά, πλησιάζει ο κρίσιμος χρόνος του καλοκαιριού για τους κατοίκους της τουριστικής περιοχής και το έργο έχει αρκετό καιρό σταματήσει δημιουργώντας εύλογες ανησυχίες», σημειώνει ο Νίκος Πατσαρίνος σε γραπτή του δήλωση για το έργο του Ακρογιαλίου, επισημαίνοντας σχετικά με αυτό: «Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Υπάρχουν ελλείψεις στη μελέτη. Προέκυψαν αρκετά προβλήματα κατά την υλοποίησή του. Γίνονται πολλές «ζυμώσεις» κάτω από το τραπέζι. Κάθε παράγοντας δίνει τις δικές του ερμηνείες και απαντήσεις «κατά το δοκούν».
Θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι χρειάζεται:
1. Να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια, για τα προβλήματα που έχουν προκύψει, στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερα πρέπει να διασφαλιστεί αυτό για τους άμεσα θιγόμενους κατοίκους της περιοχής και να υπάρχει συνεχής ανταλλαγή απόψεων.
2. Στη φάση που βρίσκεται το έργο πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί η ολοκλήρωση των εργασιών προστασίας του οικισμού του Ακρογιαλίου. Αυτό σημαίνει ότι στο πρόσωπο του οικισμού πρέπει να γίνουν γρήγορα οι εργασίες ολοκλήρωσης των προβόλων και των επιχώσεων.
3. Επειδή πρόκειται για ενιαία μελέτη με αυτή του αντίστοιχου έργου που γίνεται στη Μικρή Μαντίνεια από το Δήμο Καλαμάτας και υπάρχουν κοινά προβλήματα, πρέπει αυτά να ενιαιοποιηθούν, να ιεραρχηθούν και σταδιακά να επιλυθούν.
4. Με δεδομένο ότι ο κίνδυνος να μείνει το έργο στη μέση είναι εμφανής και κάποιοι θα «σφυρίζουν αδιάφορα», θα υποδεικνύουν τους άλλους ως υπεύθυνους και κάποιοι θα έχουν κερδοσκοπήσει, τώρα πρέπει με πλήρη διαφάνεια να αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα που έχουν πολιτικές, κοινωνικές, θεσμικές, υπηρεσιακές και τεχνοκρατικές προεκτάσεις.
Μην ξεχνάμε ότι από την αρχική μελέτη εκκρεμούν κι άλλα έργα προστασίας ακτών που πρέπει να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής πλευράς του Μεσσηνιακού κόλπου.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια κοινή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τις Υπηρεσίες και τους κατοίκους για την ολοκλήρωση των έργων και αυτό μπορεί να εκφραστεί με μια κοινή σύσκεψη. Από την πλευρά μας διαθέτουμε, στο βαθμό που μας αντιστοιχεί, όλες μας τις δυνάμεις για να ολοκληρωθούν σωστά αυτά τα απαραίτητα έργα».