Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2018 12:33

“Κούρεμα” χρέους 1.000.000 ευρώ των επαγγελματιών προς το Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βαγγέλης Ξυγκώρος, ανάμεσα στον γραμματέα, Παύλο Γκραίκη, και τον οικονομικό επόπτη, Γιώργο Καπερώνη Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βαγγέλης Ξυγκώρος, ανάμεσα στον γραμματέα, Παύλο Γκραίκη, και τον οικονομικό επόπτη, Γιώργο Καπερώνη

ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2017 
Ανείσπρακτες οφειλές επαγγελματιών, από τη μη καταβολή εισφορών της περιόδου 2008-2014, το ύψος των οποίων προσεγγίζει το 1.000.000 ευρώ, αναγνωρίζει η διοίκηση του Επιμελητηρίου ότι είναι αδύνατο να εισπραχθούν. Πρόκειται για το 60% του συνόλου των ανείσπρακτων εισφορών και ο λόγος που προβλέφθηκε ότι το αντίστοιχο ποσό δεν θα εισπραχθεί είναι προκειμένου οι προϋπολογισμοί και ισολογισμοί του Επιμελητηρίου να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στην πραγματικότητα. Ωστόσο, όπως τονίστηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, για τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό του 2017, οι ανείσπρακτες οφειλές για το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), από το 2014 και μετά, οπωσδήποτε θα εισπραχθούν, διαφορετικά, σύμφωνα με το νόμο, με αυτόματη διαδικασία θα καταχωρούνται ως χρέη από το δημόσιο ταμείο...

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την παρουσίαση των στοιχείων του 2017, τα οικονομικά του Επιμελητηρίου είναι σε θετική κατάσταση.

Ειδικότερα, στο τέλος του 2017 υπήρχαν στο ταμείο, ως αποθεματικό κεφάλαιο, 323.000 ευρώ. Φαίνεται δε ότι το κεφάλαιο αυτό δεν έχει μέχρι και σήμερα υποστεί κάποια δραματική αλλαγή αφού και στα μέσα Αυγούστου 2018 ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο.

Τα έσοδα του Επιμελητηρίου το 2017 ανήλθαν στα 556.000 ευρώ περίπου, ενώ το 2016 είχαν φτάσει τα 436.000 ευρώ περίπου, αύξηση σχεδόν 22%. Τα έξοδα το 2017 ανήλθαν στα 450.000 ευρώ περίπου, ενώ το 2016 είχαν φτάσει στα 435.000 ευρώ περίπου, αύξηση 3,35% περίπου.

Όπως τόνισε κατά τη συζήτηση του απολογισμού και του ισολογισμού, ο οποίος καταψηφίστηκε μόνο από τον Γιώργο Γκούμα και τη Δήμητρα Κοτταρίδη, ο οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου, Γιώργος Καπερώνης, η αύξηση των εσόδων κατά το 2017 έναντι του 2016 οφείλεται κυρίως στην είσπραξη τελών τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ, στην είσπραξη των τελών για τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν για τις εκλογές του περασμένου Δεκέμβρη και στην είσπραξη επιδότησης από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Med Diet.

Αναφερόμενος στα έξοδα, ο Γιώργος Καπερώνης δήλωσε ότι το 2017 υπήρξε προσπάθεια συγκρότησης των δαπανών χωρίς να ανασταλούν οι δραστηριότητες του Επιμελητηρίου.

Πάντως, ο απολογισμός και ισολογισμός του 2017 εγκρίθηκε μέσα σε μια σχετικά σύντομη διαδικασία, χωρίς διάθεση αντιπαραθέσεων, από το σύνολο σχεδόν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για απολογισμό της προηγούμενης διοίκησης, τα πεπραγμένα της οποίας δεν αντανακλούν στη σημερινή γιατί αυτή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανανεωμένη με νέα πρόσωπα.

Κάποιες ενστάσεις εξέφρασε ο β’ αντιπρόεδρος, Γιώργος Γκούμας, υποψήφιος πρόεδρος στις περασμένες εκλογές και ειδικότερα υποστήριξε ότι η αύξηση των εσόδων των 2017 οφείλεται όχι σε κάποια σχετική προσπάθεια της προηγούμενης διοίκησης αλλά στις εκλογές που έγιναν, δεδομένου ότι για να ψηφίσουν τα μέλη θα έπρεπε προηγουμένως να πληρώσουν το ΓΕΜΗ. Είπε επίσης ότι η προηγούμενη διοίκηση δεν έκανε καμία προσπάθεια εξωστρέφειας, σημειώνοντας ότι παλιότερα ο προϋπολογισμός για συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό ήταν στα 100.000 ευρώ,  το 2017 ήταν στα 10.000 ευρώ όμως ούτε και αυτό το τόσο μειωμένο ποσό διατέθηκε τελικά για να πάνε επιχειρήσεις σε εκθέσεις. Για την πρόβλεψη μη είσπραξης του 60% των παλιών ανείσπρακτων εισφορών ο κ. Γκούμας σχολίασε ότι θα έπρεπε να ληφθεί σχετική απόφαση από τη Διοικητική Επιτροπή. Τέλος τόνισε ότι περιμένει από τη σημερινή διοίκηση του Επιμελητηρίου να δείξει συγκεκριμένες πράξεις για τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου της Μεσσηνίας

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βαγγέλης Ξυγκώρος, υπογράμμισε από την πλευρά του ότι “το Επιμελητήριο είμαστε όλοι όσοι είμαστε εδώ” και ζήτησε από όλους να ενεργοποιηθούν και να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για το πως μπορεί να βοηθηθεί ο επιχειρηματικός κόσμος του Νομού. Σημείωσε ότι τα οικονομικά στοιχεία του 2017 είναι θετικά και σχολίασε επίσης ότι και φέτος το αποθεματικό κεφάλαιο διατηρείται περίπου στα 300.000 ευρώ. Τέλος τόνισε ότι οι οφειλές στο ΓΕΜΗ είναι ένα σοβαρό ζήτημα και το Επιμελητήριο προσπαθεί να ενημερώσει σχετικά τα μέλη του για να μη βρεθούν μπροστά σε δύσκολες και δυσάρεστες εξελίξεις.

Μεταξύ των παρατηρήσεων που έκαναν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Κωνσταντίνος Βλαχονικολός τόνισε ότι στο εξής το Επιμελητήριο δεν θα πρέπει να επιχορηγεί φορείς που δεν συνεργάζονται με επαγγελματίες του Νομού, όπως επίσης ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα προσδιορίζει εάν και σε ποιες περιπτώσεις θα επιχορηγούνται σύλλογοι από το Επιμελητήριο, δεδομένου ότι ένας σύλλογος δεν έχει επαγγελματική δραστηριότητα. Ο πρόεδρος, Βαγγέλης Ξυγκώρος, σημείωσε ότι το Επιμελητήριο δεν επιχορηγεί συλλόγους και φορείς αλλά κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις και δράσεις, ενώ γενικά συμφώνησε με τις παρατηρήσεις του διοικητικού συμβούλου.

Την ενημέρωση για τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 2017 έκανε η προϊσταμένη της Λογιστικής Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Σταυρούλα Λογκαράκη.

Στ.Μ.