Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2013 02:24

Από το πρωί θα ξεκινήσει το τσίκνισμα στην Άνω Πόλη της Κυπαρισσίας

Από το πρωί θα ξεκινήσει το τσίκνισμα στην Άνω Πόλη της Κυπαρισσίας

ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Από τις δέκα το πρωί θα ξεκινήσει το γλέντι και το τσίκνισμα στην Άνω Πόλη της Κυπαρισσίας, στην  ιστορική πλατεία της Αρκαδιάς! Το γλέντι διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά από το…

…Σύλλογο για την Προστασία και Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας. Με σκοπό το αντάμωμα των Ανω-πολιτών ο Σύλλογος έχει διοργανώσει το παραδοσιακό τσίκνισμα, συνοδεία ζωντανής μουσικής και χορού.