Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018 06:50

Το ΤΕΙ βοήθησε το 7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 
Καθίσματα συνεδριακού τύπου καθώς και ένα γραφείο, τα οποία προορίζονταν για καταστροφή, παραχώρησε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας το ΤΕΙ Πελοποννήσου, ύστερα από πρόταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος θα τα επισκευάσει με τους εθελοντές μέλη του για να τα εγκαταστήσει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου. Ο Σύλλογος Γονέων ευχαριστεί το ΤΕΙ και τονίζει ότι τέτοιες ενέργειες αλληλοβοήθειας υποστηρίζουν την καλυτέρευση των συνθηκών στις σχολικές μονάδες…

Ειδικότερα, το ευχαριστήριο του Συλλόγου Γονέων έχει ως εξής: “Το Διοικητικό Συμβούλιο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας έπειτα από αίτηση που υπέβαλε στο ΤΕΙ Καλαμάτας για να μας χορηγηθούν καθίσματα για την αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου μας, την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου παραλάβαμε περίπου 45 καθίσματα συνεδριακού τύπου και ένα γραφείο, που προορίζονταν για καταστροφή, για καλύψουμε τις ανάγκες των μαθητών μας. Εξοπλισμός που μας είναι απαραίτητος, καθώς για να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στην Αίθουσα χρειαζόταν συνεχώς μετακινήσεις καθισμάτων από τις αίθουσες διδασκαλίας στο χώρο αυτό. Τα καθίσματα χρειάζονται μικροεπισκευές αλλά με πολύ καλή διάθεση, πολύ λίγα χρήματα και με τους εθελοντές του Συλλόγου μας θα κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερο και εντός των προσεχών ημερών θα τις τοποθετήσουμε στην Αίθουσα μας. Είναι πολύ βασικό και ελπιδοφόρο να γίνονται παρόμοιες ενέργειες αλληλοβοήθειας για την καλυτέρευση των συνθηκών στις Σχολικές Δομές, με παράλληλη διεκδίκηση επαρκέστερης χρηματοδότησης για την Παιδεία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση του ΤΕΙ που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα μας και ειδικά την κυρία Έλενα Αθανασοπούλου από την Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ που από την πρώτη στιγμή μας βοήθησε σε όλα τα επίπεδα, καθώς και τους Αδελφούς Χαϊδού που μετέφεραν τα καθίσματα στο σχολείο μας αφιλοκερδώς και κυρίως τους ακούραστους εθελοντές του Συλλόγου, που στέκονται δίπλα μας σε κάθε μας δράση”.

Το ευχαριστήριο υπογράφουν ο πρόεδρος και η γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κώστας Μαστραγγελόπουλος και Κατερίνα Πλατάνα αντίστοιχα.