Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 18:12

Εικόνα εγκατάλειψης σε σχολείο 200 μικρών μαθητών

Εικόνα εγκατάλειψης σε σχολείο 200 μικρών μαθητών

ΜΑΚΑΡΗΣ ΓΙΑ 18ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην επισκευή και συντήρηση του 18ου Δημοτικού Σχολείου, γιατί η εικόνα εγκατάλειψης που αυτό έχει επηρεάζει καθημερινά τους περισσότερους από 200 μαθητές του, σημειώνεται σε ανακοίνωση του Μανώλη Μάκαρη, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, ο οποίος επισκέφθηκε τη σχολική μονάδα…

Στην ανακοίνωσή του ο Μανώης Μάκαρης σημειώνει χαρακτηριστικά: “Επισκεφθήκαμε το 18o Δημοτικό σχολείο, προκειμένου να ενημερωθούμε για τα προβλήματα των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Διαπιστώσαμε ότι οι επισημάνσεις του συλλόγου γονέων καθώς και των διδασκόντων είναι βάσιμες.

Μεγάλο μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κτίριο οφείλονται στην -προβληματική εκ κατασκευής- στέγη που καλύπτει το πρώην αίθριο, η οποία επί πλέον έχει υποστεί τη φθορά του χρόνου, καθώς και στην ελλιπή διαχείριση των ομβρίων υδάτων που καταλήγουν στον περιβάλλοντα χώρο.

Εξ αιτίας αυτών των προβλημάτων, υπάρχουν δευτερογενείς φθορές από υγρασία στα δομικά στοιχεία και τις εγκαταστάσεις, καθιζήσεις  και ρωγμές στον περιβάλλοντα χώρο, οι οποίες επιδεινώνονται όσο δεν αντιμετωπίζονται τα αίτια.

Αντίστοιχα εκτεταμένες φθορές παρουσιάζει το δάπεδο των εσωτερικών χώρων από μωσαϊκό, το οποίο είναι σε κατάσταση προχωρημένης αποσάθρωσης και είναι ευκαιρία να αντικατασταθεί με κάποιο καταλληλότερο υλικό.

Θεωρούμε ότι η δημοτική αρχή οφείλει να εντάξει την επισκευή και συντήρηση του συγκεκριμένου κτιρίου στα έργα άμεσης προτεραιότητας. Όχι μόνο επειδή είναι βέβαιο ότι οι φθορές θα επεκταθούν, αλλά και επειδή η εικόνα της εγκατάλειψης επηρεάζει καθημερινά τους πάνω από 200 μικρούς μαθητές που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο.

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

Δήμου Καλαμάτας”.