Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 11:17

Χρηματοδοτήσεις των Δήμων της Μεσσηνίας για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων

Ποσό 28.000.000 ευρώ κατανέμεται στους Δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών τους μονάδων. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, στους έξι Δήμους της Μεσσηνίας κατανέμονται 360.210 ευρώ…

Η κατανομή έχει ως εξής: 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 180.410 ευρώ 

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 51.660 ευρώ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 46.210 ευρώ

ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 42.610 ευρώ 

ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 19.820 ευρώ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 19.500 ευρώ

Στην απόφαση του αναπληρωτή υπουργού κ. Πέτσα επισημαίνεται ότι “για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2019-2020 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου”. 

Ακόμη σημειώνεται ότι “από τα κατανεμηθέντα ποσά παρακρατούνται για την ενίσχυση των προϋπολογισμών των Δήμων, τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.