Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 13:51

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 63 θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Μεσσηνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 63 θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Μεσσηνίας

ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 
Με προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 7 και 8 Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύτηκε σήμερα, από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσσηνίας, η πρόσκληση για τη σύναψη 63 συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους. Ειδικότερα οι συμβάσεις αφορούν τις Υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης…

Όπως σημειώνεται στη σχετική ενημερωτική ανακοίνωση της διοίκησης, “αναρτήθηκαν σήμερα 29/10/2019 στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.nosokomeiokalamatas.gr) (Ενημέρωση >> Προσλήψεις) οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για την σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους. Συγκεκριμένα: 

1) Υπηρεσίες Καθαριότητας (ΑΔΑ 66074690ΒΦ-Β34) που αφορά την πρόσληψη τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και τις μονάδες ευθύνης της (Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ξενώνας, ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας, ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής) και τεσσάρων (4) ατόμων για το ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών

2) Υπηρεσίες Φύλαξης (ΑΔΑ ΩΠ304690ΒΦ-5ΒΕ) που αφορά την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων για την Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

3) Υπηρεσίες Εστίασης (ΑΔΑ ΨΟ984690ΒΦ-ΙΡΔ) που αφορά την πρόσληψη δέκα επτά (17) ατόμων για την Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 7 & 8 Νοεμβρίου 2019.

Όλες οι πληροφορίες/σχετικά έγγραφα που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (υποδείγματα αίτησης, κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού της Ν.Μ.Καλαμάτας και στο τηλέφωνο: 27213 63106 (κ.Μαρία Βέργη)”.