Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2012 03:03

Πάνε καλά στο ταχυδρομείο;

Έκπληκτος υπάλληλος του ευρύτερου δημοσίου τομέα, στην Καλαμάτα, μου έδειχνε χθες φάκελο που επιστράφηκε στην υπηρεσία του από τα ΕΛΤΑ. Ο φάκελος δόθηκε στο ταχυδρομείο προκειμένου να αποσταλεί στο ΔΕΔΔΗΕ, το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που είναι μια εταιρεία η οποία λειτουργεί μέσα στη ΔΕΗ. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ δεν γνωρίζουν ακόμη ποιος είναι ο ΔΕΔΔΗΕ και τη σχέση του με τη ΔΕΗ και έτσι έστειλαν το φάκελο πίσω στην υπηρεσία με τη σημείωση ότι είναι άγνωστος ο παραλήπτης και η διεύθυνση του!
Καλά διαβάσατε, τα ΕΛΤΑ δεν γνωρίζουν ακόμη ποιος είναι ο ΔΕΔΔΗΕ…
Στ.Μ.