Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013 02:21

Εξαγγελίες που μένουν λόγια…

Ο πρόσφατος λογαριασμός που έστειλε η ΔΕΗ στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας έχει ύψος 2.677 ευρώ. Δεν είναι μικρό το ποσό για περίοδο κρίσης. Θυμηθήκαμε μάλιστα τις εξαγγελίες της…

…σημερινής δημοτικής αρχής, για την κατασκευή στεγάστρου στη βόρεια πλευρά της Αγοράς, εκεί που γίνεται η λαϊκή, επάνω στο οποίο θα έμπαιναν φωτοβολταϊκά για την παραγωγή φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από την ακριβή ΔΕΗ.
Βέβαια δεν πρόκειται για τη μοναδική εξαγγελία που ξεχάστηκε στο πέρασμα του χρόνου…
Στ.Μ.