Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 00:54

Εκτίμηση για 7.000 ενεργά κρούσματα κορονοϊού στην Καλαμάτα από τις αναλύσεις σε λύματα στον Βιολογικό Καθαρισμό

Σημαντική αύξηση του ιικού φορτίου στην περιοχή της Καλαμάτας, καταγράφει η νέα ανάλυση δειγμάτων από λύματα στον Βιολογικό Καθαρισμό της Καλαμάτας, ανακοίνωσε ο Δήμος. Η εκτίμηση είναι ότι τα ενεργά κρούσματα στην περιοχή ενδέχεται να ανέρχονται σε 7.000!...

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε: “Εργαστηριακή ανάλυση δείγματος από την είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού της Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου 2021, προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή ανίχνευση SARS-CoV-2, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων. Το δείγμα ελήφθη στις 24 Αυγούστου 2021.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα από τα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.» για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, στο υπ’ αριθμ. 31342604 δείγμα από την είσοδο του Βιολογικού ανιχνεύθηκε σημαντικά αυξημένο ιικό φορτίο SARS-CoV-2.

Τονίζεται ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των αναλύσεων που αφορούσαν την ποσοτικοποίηση του SARS-CoV2 στο δείγμα λυμάτων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας γίνεται γνωστό ότι το αποτέλεσμα ήταν 79.000 αντίγραφα ιού ανά λίτρο λυμάτων και εκτίμηση για περί τα 7.000 ενεργά κρούσματα. Από την ανάλυση παρατηρείται νέα σημαντική αύξηση του ιικού φορτίου, η οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και με τα αντίστοιχα περιστατικά που ανιχνεύονται από τον ΕΟΔΥ.

Υπογραμμίζεται ότι η ανάλυση πραγματοποιείται για να παρακολουθείται η τάση του επιδημικού φαινομένου, παρά η απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ ιικών αντιγράφων ανά λίτρο λυμάτων και πιθανών φορέων ή ασθενών”.