Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022 18:54

Αιτήματα-προτάσεις των γιατρών για το Νοσοκομείο: Προσλήψεις, Πνευμονολογική Κλινική, αναβάθμιση σε περιφερειακό

Αιτήματα-προτάσεις των γιατρών για το Νοσοκομείο: Προσλήψεις, Πνευμονολογική Κλινική, αναβάθμιση σε περιφερειακό

Τις προτάσεις και τα αιτήματά τους για τη δημόσια υγεία στη Μεσσηνία και τη βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες εργάζονται παρουσίασαν στη διοικήτρια του Νοσοκομείου Καλαμάτας, Ελένη Αλειφέρη, οι εκπρόσωποι της νέας διοίκησης του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας. Μεταξύ των αιτημάτων και προτάσεών τους είναι οι μαζικές προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, η ενίσχυση της Κλινικής Κόβιντ με πνευμονολόγους, οι οποίοι ακολούθως να στελεχώσουν τη Πνευμονολογική Κλινική η οποία είναι ανάγκη να ιδρυθεί στο Νοσοκομείο, καθώς επίσης να αναβαθμιστεί το Νοσοκομείο Καλαμάτας σε περιφερειακής εμβέλειας…

Το Σωματείο ανακοίνωσε ότι τα ζητήματα που έθεσε στη διοικήτρια του Νοσοκομείου Καλαμάτας είναι: 

  1. Μαζικές προσλήψεις ιατρικού προσωπικού έτσι ώστε να καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε όλες σχεδόν τις κλινικές και τα εργαστήρια του Νοσοκομείου. Επιτάχυνση των διαδικασιών κρίσης ιατρών ΕΣΥ. 
  2. Ενίσχυση της μονάδας και της κλινικής COVID με πνευμονολόγους οι οποίοι στην συνέχεια θα στελεχώσουν την Πνευμονολογική Κλινική που θα πρέπει να δημιουργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας . 
  3. Μονιμοποίηση όλων των υπηρετούντων επικουρικών ιατρών
  4. Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών (πχ γενικών ιατρών) για την κάλυψη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών για την μείωση του χρόνου αναμονής σε αυτό.
  5. Μεταφορά του Εμβολιαστικού Κέντρου εκτός Νοσοκομείου και αποκατάσταση της λειτουργίας των Τακτικών Ιατρείων. 
  6. Βελτίωση των συνθηκών εφημέρευσης του ιατρικού προσωπικού.
  7. Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας σε Νοσοκομείο περιφερειακής εμβέλειας με ανάλογη ενίσχυση όλων των τμημάτων του.
  8. Να θεσπιστεί  ένα έτος υποχρεωτικής ειδίκευσης των ιατρών στα περιφερειακά νοσοκομεία έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο έλλειψης ειδικευόμενων ιατρών σε αυτά.

Το ΔΣ του Σωματείου Ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας ανακοίνωσε ότι "θα συνεχίσει τις επαφές του με φορείς του τόπου με σκοπό την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας".