Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2016 15:43

Προκλητική …τακτοποίηση για το δρόμο Σουληνάρι-Κορυφάσιο από την Αποκεντρωμένη

φωτό αρχείου φωτό αρχείου

ΒΓΗΚΕ ΛΑΔΙ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
Ήταν τον Νοέμβρη του 2015 όταν η Περιφέρεια Πελοποννήσου επέβαλε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ στην κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο βελτίωσης του δρόμου Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο. Το πρόστιμο μπήκε για τρεις λόγους, ο ένας από τους οποίους ήταν ότι η κοινοπραξία πήρε υλικά για το έργο από «δανειοθαλάμους» για τους οποίους δεν υπήρχε καν άδεια. Έξι μήνες μετά ήρθε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου να βγάλει την κοινοπραξία λάδι, τροποποιώντας τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων ώστε εκ των υστέρων να νομιμοποιηθεί η παράνομη χρήση αδρανών υλικών από τους συγκεκριμένους «δανειοθαλάμους», οι οποίοι τελικά πήραν άδεια!..

Πρόκειται για την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ΑΔΑ 7ΑΣΛΟΡ1Φ-ΟΣΓ, την οποία υπογράφει ο γενικός διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διονύσιος Παναγιωτόπουλος.
Με αυτή την απόφαση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων αλλάζει το εξής σε σχέση με τους αρχικούς περιβαλλοντικούς όρους: Νομιμοποιούνται δανειοθαλάμοι στην περιοχή του έργου για την απόληψη 120.000 κυβικών μέτρων χωματουργικών υλικών! Γράφει η απόφαση χαρακτηριστικά: «Τα προτεινόμενα έργα αφορούν σε τρεις δανειοθαλάμους στην ευρύτερη περιοχή του οδικού έργου, από τους οποίους θα αποληφθούν συνολικά 120.000m3 χωματουργικών υλικών. Οι δανειοθάλαμοι χωροθετούνται σε αγροτικές κατά βάση περιοχές, δεν προκύπτουν επιπλέον απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου, ούτε και οριζοντιογραφικές αλλαγές του σχεδιασμού του. Επιπλέον, γίνεται επικαιροποίηση του συνολικού όγκου των απαιτούμενων δανείων υλικών, βάσει υποβληθείσας μελέτης τροποποίησης ΑΕΠΟ. Ειδικότερα, οι ανάγκες σε δάνεια υλικά σύμφωνα με την αρχική ΜΠΕ του έργου είχαν εκτιμηθεί σε 97.000m3 και σύμφωνα με τη Μελέτη Τροποποίησης ανέρχονται 190.000m3, εκ των οποίων τα 120.000m3 θα αποληφθούν από τους τρεις δανειοθαλάμους και τα υπόλοιπα 70.000m3 από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής».
Τι να σχολιάσει κανείς για το πόσο εύκολα, όταν θέλει η Διοίκηση, μπορεί να …ρυθμίσει ζητήματα. Βέβαια με τέτοιες …τακτοποιήσεις η μία Υπηρεσία αδειάζει την άλλη και γι’ αυτό στο τέλος γίνεται δύσκολο να βρεις Υπηρεσία με το κουράγιο να εφαρμόζει το νόμο. Υπάρχει βέβαια και το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού, γιατί οι όροι οι περιβαλλοντικοί άλλαξαν προς όφελος της κοινοπραξίας, που όμως κέρδισε το έργο σε διαγωνισμό με άλλους όρους, οι οποίοι αφορούν μια τεράστια ποσότητα αδρανών υλικών…
Στ.Μ.