Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012 17:55

Δεμένα τα χέρια για το αλσύλλιο της Μπούκας και τα μονοπάτια της Ιθώμης

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΝΑ ΑΡΘΕΙ

Να δημιουργήσει υποδομές αναψυχής στο Αλσύλλιο της Μπούκας, αυτόν τον εκπληκτικό χώρο με τους μεγάλους ευκαλύπτους και τα άλλα δέντρα, επιδιώκει ο Δήμος Μεσσήνης, προς το παρόν όμως τα χέρια του είναι δεμένα, γιατί το αλσύλλιο έχει χαρακτηριστεί ως αναδασωτέα έκταση, που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση.

Προκειμένου να αρθεί η πράξη χαρακτηρισμού και να γίνουν στο αλσύλλιο τα δασοτεχνικά έργα, που θα είναι ήπιες παρεμβάσεις για την κατασκευή διαδρομών και σημείων χαλάρωσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης αποφάσισε να συναφθεί προγραμματική σύμβαση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση με την αρμόδια διοικητική αρχή για τα δάση φέρεται ως ο μόνος τρόπος για την άρση του χαρακτηρισμού ως αναδασωτέου, όσον αφορά το πανέμορφο αυτό αλσύλλιο.
Ως αναδασωτέα έχει χαρακτηριστεί και η δασική περιοχή του όρους της Ιθώμης, όπου βρίσκεται ένα εξαιρετικό δίκτυο μονοπατιών, τα οποία όμως χρειάζονται άμεση φροντίδα. Λόγω του χαρακτηρισμού ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, καθαρισμούς δηλαδή, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, ξύλινων και πέτρινων καθισμάτων.
Έτσι και για τη συγκεκριμένη περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να συναφθεί προγραμματική σύμβαση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με σκοπό την άρση του χαρακτηρισμού και την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη και διασύνδεση πολιτισμικών χώρων Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης».
Για τις παρεμβάσεις τόσο στο αλσύλλιο της Μπούκας όσο και στα μονοπάτια της Ιθώμης, το Δασαρχείο της Καλαμάτας έχει θετική άποψη.
Στ.Μ.