Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 11:41

Ανάθεση έργου βελτιώσεων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας

φωτό αρχείο φωτό αρχείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Υπογράφτηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου βελτιώσεων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με ύψος 462,4 χιλ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός ήταν 1 εκατ. ευρώ…

Το έργο ανατέθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση του Ευστάθιου Τζικάκη, η οποία πρόσφερε έκπτωση ύψους 54,09%. Οι εργασίες, σύμφωνα με τη σύμβαση, πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 12 ημερολογιακών μηνών.