Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 04:02

Ενστάσεις στο διαγωνισμό για τη μελέτη των βιολογικών καθαρισμών της Μάνης

Ενστάσεις στο διαγωνισμό για τη μελέτη των βιολογικών καθαρισμών της Μάνης

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 19 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Τρεις ενστάσεις έχουν γίνει κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, όσον αφορά τη μελέτη για τους βιολογικούς καθαρισμούς και το αποχετευτικό δίκτυο στην παραλιακή ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, στη Μάνη...

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού, αξιολόγησε δηλαδή τους φακέλους των 19 εταιριών που κατέθεσαν προσφορές για την εκπόνηση της μελέτης, το κόστος της οποίας έχει προεκτιμηθεί στα 768.735 ευρώ.
Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής και οι 19 εταιρίες προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Όμως τρεις εταιρίες υπέβαλαν ένσταση, καθώς διαφωνούν με τη βαθμολογία που έδωσε η Επιτροπή. Για τις ενστάσεις θα γνωμοδοτήσει η Επιτροπή και η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας (ο Δήμος Καλαμάτας είναι ο φορέας ανάθεσης και επίβλεψης).
Ο πλήρης τίτλος της μελέτης είναι «Έργα διαχείρισης λυμάτων οικισμών Καρδαμύλης, Στούπας, Λεύκτρου, Νεοχωρίου και Αγίου Νικολάου».
Σύμφωνα με το πρακτικό, οι έξι κοινοπραξίες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, όσον αφορά τις τεχνικές τους προσφορές, είναι:
1) Ρόικος σύμβουλοι μηχανικοί, Καψοκεφαλου Μαρία, Βαρδαβάκης Εμμανουήλ, Βέρρα Δήμητρα.
2) Σίγμα Μελετών Α.Ε., Ημeng Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες Α.Ε., Hydroment, ΕΠΕΜ Α.Ε., Έμπλεκτον-Σύμβουλοι μηχανικοί ΕΠΕ, Σπυρίδων Φ. Κόκκινος.
3) ΜΑΚΤΕ ΕΠΕ Μακεδονική Εταιρεία Μελετών Τεχνικών Εργων ΕΠΕ, Υδροανάλυσις σύμβουλοι μηχανικοί, υδροδιαχείριση σύμβουλοι μηχανικοί και μελετητές, Πηλείδης Γεώργιος, Μαραγκός Νικόλαος.
4) Πρίσμα Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Τ.Ε., ΤΕΤΡΑΣ Ηλεκτρομηχανολογικοί Ανώνυμη Εταιρεία μελετών, Βεργόπουλος Στυλιανός, Παπασπύρου Αντωνία,  Γεωργιοπούλου Μάρθα, Ξενάκη Βασιλική.
5) Α. Ασημάκης-Κ.Γεωργακόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., Δ. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., Μπαλατσα Ιωάννα, Αναστασάκη Κανέλλη, Αρμένης Γεώργιος, Ηλιοπούλου Κωστούλα.
6) Γαία Α.Ε. Μελετών Εταιρία Μελετών,  DELCO-ΕΠΕ Ν. Δεληγιαννίδης &ΣΙΑ, Εταιρία Γενικών και Ειδικών Μελετών, Παν. Κικίδης και Συνεργάτες Ε.Ε. Τεχνική Εταιρία, Μιλτιάδης Δανιήλ, Δημήτριος Καραμπατάκης, Φωτεινή Αργυρούλη.
Στ.Μ.